Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014

Ο "χάρτης" της ελληνικής γεωργίας τα τελευταία χρόνια με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ


Υποχώρηση της παραγωγής παρουσίασαν το 2011 οκτώ από τις δεκατρείς κατηγορίες γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, σύμφωνα με την Ετήσια Γεωργική Στατιστική Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ. Παράλληλα, οριακή μείωση κατά 0,6% εμφάνισαν οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν.

H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας αναφορικά με την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, για το χρονικό διάστημα 2009, 2010 και 2011.

Οι σημαντικότερες μεταβολές ως προς τον όγκο παραγωγής, κατά ομάδες και είδη προϊόντων είναι:

- στην παραγωγή του σκληρού σιταριού αύξηση 24,4% το 2008 σε σχέση με το 2007, αύξηση 9% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση κατά 5% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση 5,8% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.217,9 χιλ. τόνοι το 2007, 1.514,7 χιλ. τόνοι το 2008, 1.650,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.568,2 χιλ. τόνοι το 2010 και 1.477,2 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή του αραβόσιτου αύξηση 20,6% το 2008 σε σχέση με το 2007, μείωση 15,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση κατά 12,2% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 5% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.396,4 χιλ. τόνοι το 2007, 2.891,2 χιλ τόνοι το 2008, 2.432,2 χιλ. τόνοι το 2009, 2.135,9 χιλ. τόνοι το 2010 και 2.242,4 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή βαμβακιού μείωση κατά 13,3% το 2008 σε σχέση με το 2007, μείωση κατά 10,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση κατά 13,8% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση 17,1% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.052,5 χιλ τόνοι το 2007, 912,4 χιλ. τόνοι το 2008, 816,4 χιλ. τόνοι το 2009, 703,7 χιλ. τόνοι το 2010 και 823,8 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή ζαχαρότευτλων αύξηση 0,1% το 2008 σε σχέση με το 2007, αύξηση 60,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση κατά 34,5% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση 34,3% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 852 χιλ. τόνοι το 2007, 852,9 χιλ. τόνοι το 2008, 1.372,3 χιλ. τόνοι το 2009, 898,5 χιλ. τόνοι το 2010 και 590,7 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή πατάτας μείωση 1,7% το 2008 σε σχέση με το 2007, αύξηση 1,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση κατά 0,5% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση 0,6% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 929,7 χιλ. τόνοι το 2007, 913,5 χιλ. τόνοι το 2008, 930,8 χιλ. τόνοι το 2009, 926,3 χιλ. τόνοι το 2010 και 920,7 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή τομάτας μείωση κατά 5,6% το 2008 σε σχέση με το 2007, αύξηση 13,2% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση κατά 6% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση 13,9% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 1.460,6 χιλ. τόνοι το 2007, 1.379,0, χιλ. τόνοι το 2008, 1.561,3 χιλ. τόνοι το 2009, 1.467,3 χιλ. τόνοι το 2010 και 1.263,4 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή μούστου αύξηση κατά 5,6% το 2008 σε σχέση με το 2007, μείωση κατά 9,7% το 2009 σε σχέση με το 2008 μείωση κατά 1,6% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση 6,2% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 379,0 χιλ. τόνοι το 2007, 400,4 χιλ. τόνοι το 2008, 361,7 χιλ. τόνοι το 2009, 355,9 χιλ. τόνοι το 2010 και 333,8 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή πορτοκαλιών αύξηση κατά 6,4% το 2008 σε σχέση με το 2007 αύξηση κατά 15,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση κατά 0,8% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μείωση κατά 11,7% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 778,1 χιλ.τόνοι το 2007, 827,7 χιλ. τόνοι το 2008, 956,3 χιλ. τόνοι το 2009, 964,0 χιλ. τόνοι το 2010 και 851,4 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή ροδάκινων αύξηση κατά 3% το 2008 σε σχέση με το 2007, μείωση κατά 7,2% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση κατά 2,3% το 2010 σε σχέση με το 2009 και 3,2% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 783,7 χιλ. τόνοι το 2007, 807,3 χιλ. τόνοι το 2008, 748,8 χιλ. τόνοι το 2009, 766,1 χιλ. τόνοι το 2010 και 790,9 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή ελιών ελαιοποίησης αύξηση κατά 16,3% το 2008 σε σχέση με το 2007, μείωση κατά 20,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, αύξηση κατά 15,5% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μικρή μείωση κατά 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.163,1 χιλ. τόνοι το 2007, 2.516,6 χιλ. τόνοι το 2008, 1.991,1 χιλ. τόνοι το 2009, 2.299,0 χιλ. τόνοι το 2010 και 2.293,6 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή ελαιόλαδου μείωση κατά 0,9% το 2008 σε σχέση με το 2007, μείωση κατά 7,1% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση κατά 3,4% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 16,7% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 331,3 χιλ. τόνοι το 2007, 328,3 χιλ. τόνοι το 2008, 305,0 χιλ. τόνοι το 2009, 294,6 χιλ. τόνοι το 2010 και 343,7 χιλ. τόνοι το 2011.

- στην παραγωγή γάλακτος αύξηση κατά 16,0% το 2008 σε σχέση με το 2007, μείωση κατά 13,9% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση κατά 1,0% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 0,5 % το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 2.019,7 χιλ. τόνοι το 2007, 2.341,9 χιλ. τόνοι το 2008, 2.016,4 χιλ. τόνοι το 2009, 1.995,7 χιλ. τόνοι το 2010 και 2.004,7 χιλ. τόνοι το 2011.

- στη παραγωγή κρέατος αύξηση κατά 6,4% το 2008 σε σχέση με το 2007, μείωση κατά 12,5% το 2009 σε σχέση με το 2008, μείωση κατά 2,6% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αύξηση κατά 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, παρήχθησαν 460,9 χιλ. τόνοι το 2007, 490,5 χιλ. τόνοι το 2008 429,2 χιλ. τόνοι το 2009, 417,9 χιλ. τόνοι το 2010 και 418,9 χιλ. τόνοι το 2011.

Σε ότι αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις για τα έτη 2009, 2010 και 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) της χώρας μεταξύ των ετών: 2007-2008 μειώθηκε κατά 0,6%, 2008-2009 η μεταβολή είναι 0%, 2009 -2010 αυξήθηκε κατά 0,2% και μειώθηκε κατά 0,2% μεταξύ των ετών 2010-2011. Συγκεκριμένα, η συνολική γεωργική γη ήταν: 37.207 χιλ. στρ. το 2007, 36.976 χιλ. στρ. το 2008, 36.992,7 χιλ. στρ. το 2009, 37.080,3 χιλ. στρ. το 2010 και 37.012,9 χιλ. στρ. το 2011.

Οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν μειώθηκαν κατά 0,8% το 2008 σε σχέση με το 2007, αυξήθηκαν κατά 3,4% το 2009 σε σχέση με το 2008, αυξήθηκαν κατά 0,1% το 2010 σε σχέση με το 2009 και μειώθηκαν κατά 0,6% το 2011 σε σχέση με το 2010. Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν ήταν: 31.538 χιλ. στρ. το 2007, 31.283 χιλ. στρ. το 2008, 32.361,5 χιλ. στρ. το 2009, 32.380,2 χιλ.στρ. το 2010 και 32.200,8 χιλ. στρ. το 2011.

Οι αγραναπαύσεις μειώθηκαν 5,3% το 2008 σε σχέση με το 2007, αυξήθηκαν κατά 1,7% το 2009 σε σχέση με το 2008, αυξήθηκαν κατά 1,5% το 2010 σε σχέση με το 2009 και αυξήθηκαν κατά 2,4% το 2011 σε σχέση με το 2010 Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις με αγραναπαύσεις ήταν: 4.811 χιλ. στρ. το 2007, 4.556 χιλ. στρ. το 2008, 4.631,2 χιλ. στρ. το 2009, 4.700,2 χιλ στρ. το 2010 και 4.812 χιλ. στρ. το 2011.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ