Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 13 Απριλίου 2014

Δεν ανακαλούνται αποφάσεις για πρόχειρες σταβλικές εγκαταστάσεις


«Δεν πρέπει να ανακαλούνται οι αποφάσεις παραχώρησης ακινήτων για σταβλικές εγκαταστάσεις, εφόσον είναι νόμιμες ή σε διαδικασία νομιμοποίησης, εφόσον,από την αυτοψία που πραγματοποιεί ο αρμόδιος υπάλληλος, προκύπτει ότι έχει πραγματοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκε η έκταση, δηλαδή ο σταβλισμός ζώων σε εγκατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4056/2012, όπως ισχύει», αναφέρει σε έγγραφό του ο γενικός γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, κ. Μόσχος Κορασίδης.
Σε έγγραφο του κ. Κορασίδη με θέμα: “Ανέγερση πρόχειρων σταβλικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα που παραχωρήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.δ. 221/194” δίνονται διευκρινήσεις στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας.

Η απάντηση Κορασίδη εστάλη με αφορμή έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κ. Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την ανάκληση ή μη αποφάσεων παραχώρησης ακινήτων σε αγρότες για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων, αν αυτές έχουν πρόχειρο χαρακτήρα.

Σημειώνεται ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. δ. 221/1974 ορίζει τα εξής: «Εις κτηνοτρόφους ή γεωργοκτηνοτρόφους έχοντας τας συναφείς εγκαταστάσεις των εις κατωκημένας περιοχάς και υποχρεωθέντας να απομακρύνουν ταύτας εξ αυτών, δια λόγους δημοσίας υγείας, ως και εις τοιούτους έχοντας ανάγκην αγροτικών εκτάσεων, προς ανέγερσιν σταβλικών εγκαταστάσεων, δύναται δι΄ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, να παραχωρώνται επί τιμήματι, εκτάσεις μέχρι πέντε (5) στρεμμάτων μη δασικαί δημόσιαι ή κοινόχρηστοι εποικιστικαί τοιαύται, απέχουσαι πλέον του ενός χιλιομέτρου από της θαλάσσης και μη έχουσαι οικοπεδικήν ή τουριστικήν αξίαν».
Αλέξανδρος Μπίκας

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ