Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Δύσκολη η αγορά αγροτικής γης στη Βουλγαρία


Περιορισμοί στην αγορά αγροτικής γης τίθενται με τις τελευταίες τροποποιήσεις του νόμου για τη χρήση και την ιδιοκτησία της αγροτικής γης. Σύμφωνα με τις εν λόγω τροποποίησης, αγροτικές εκτάσεις (ή γη προερχόμενη από δασικές εκτάσεις) θα μπορούν πλέον να αγοράζουν μόνο φυσικά η νομικά πρόσωπα, που είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας ή έχουν μείνει (ή συσταθεί αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα) στη Βουλγαρία για τουλάχιστον τρία συνεχή έτη. Αν νομικό πρόσωπο δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις, η αγορά μπορεί να λάβει χώρα, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους εταίρους ή ιδρυτές του πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα, οι αγοραστές θα πρέπει να δικαιολογούν την πηγή των κεφαλαίων που χρησιμοποιούν για την αγοραπωλησία.
Η νέα νομοθετική παρέμβαση έρχεται μετά την απόφαση, στα τέλη Ιανουαρίου τ.έ., του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Βουλγαρίας, με την οποία κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματική η παράταση της απαγόρευσης πώλησης αγροτικής γης σε αλλοδαπούς υπηκόους έως το 2020, την οποία είχε ψηφίσει το Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η εν λόγω απαγόρευση είναι αντίθετη με το Σύνταγμα της Βουλγαρίας και με τη Συνθήκη Ένταξης της χώρας στην ΕΕ. Η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι η παράταση της απαγόρευσης αντιβαίνει στις δεσμεύσεις της Βουλγαρίας ως μέλους της ΕΕ, ενώ και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Rosen Plevneliev, είχε επισημάνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση του Κοινοβουλίου θα επηρέαζε αρνητικά την εικόνα της Βουλγαρίας.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ