Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Νέοι κανόνες σήμανσης σχετικά με την καταγωγή ή την προέλευση των νωπών και κατεψυγμένων κρεάτωνΝέοι κανόνες σήμανσης σχετικά με την καταγωγή ή την προέλευση των νωπών, διατηρημένων με απλή ψύξη και κατεψυγμένων κρεάτων, εγκρίθηκαν από τη μόνιμη επιτροπή σχετικά με την διατροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων της Ε.Ε. κατά την διάρκεια συνεδρίασής της στις 5 Δεκεμβρίου.
Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους εν λόγω κανόνες οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν από πού προέρχεται το κρέας που αγοράζουν, που έχει εκτραφεί ή που έχει σφαγεί το ζώο από το οποίο προέρχεται.

Η πρόταση εισάγει ένα υποχρεωτικό σύστημα σήμανσης που καθιερώνει μια σχέση μεταξύ συγκεκριμένου κρέατος και του ζώου από το οποίο ελήφθη. Σύμφωνα με αυτούς τους νέους κανόνες, ζώα που έχουν γεννηθεί , εκτραφεί και σφαγεί στο ίδιο κράτος μέλος μπορούν να σημανθούν με τους όρους «Καταγωγή : κράτος μέλος (ή τρίτη χώρα )», ενώ σε άλλες περιπτώσεις η εκτροφή και η θέση σφαγής θα πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα.

Μια λεπτομερής σειρά κανόνων (στα αγγλικά) προσαρμοσμένη σε κάθε είδος παραγωγής διασφαλίζει ότι ο τόπος εκτροφής είναι στην πραγματικότητα το μέρος στο οποίο το ζώο πέρασε ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής του .

Η πρόταση θα πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. εντός των επόμενων ημερών. Ο νέος κανονισμός θα ισχύσει από την 1η Απριλίου του 2015, ώστε να καταστεί δυνατό να προσαρμοστεί ο τομέας των αγροδιατροφικών προϊόντων.

Σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πρώτο σχέδιο πρότασης το Σεπτέμβριο, και το κείμενο συζητήθηκε με τα κράτη μέλη και προσαρμόστηκε έτσι ώστε να πάρει έχει τη ευρύτερη δυνατή υποστήριξη.

Παρόμοιες διατάξεις έχουν ήδη ισχύσει για το νωπό βόειο κρέας, και το 2011 ο κανονισμός για την πληροφόρηση των καταναλωτών για τα τρόφιμα επεσήμανε την ανάγκη για σαφή και εναρμονισμένη προσέγγιση στην επισήμανση των υπολοίπων κρεάτων, ζητώντας από την Επιτροπή να προτείνει νέους κανόνες σε επίπεδο ΕΕ.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ