Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Λεπτομέρειες για το πώς θα πάρετε επιδότηση για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα

Την τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθµ. πρωτ. 165386/1386/28-07-11 (ΦΕΚ 1858/22-08- 11/τ.Β) Υπουργικής Απόφασης, σχετικά µε τον Καθορισµό λεπτοµερειών εφαρµογής και άλλων διατάξεων του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 547/17711/12-2-2013 (ΦΕΚ 731/29-03-13/τ.Β), υπέγραψε ο Θανάσης Τσαυτάρης.
Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες στην απόφαση

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%936%CE%92-%CE%A96%CE%98


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ