Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

«Τέρατα & Σημεία» στην ΠΕΝΑΜ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ   Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ«Τέρατα & σημεία» συνέβησαν στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ από όσα διαρρέουν σιγά-σιγά πριν τις 21/4/2013, την 21η Απριλίου 2013 και μετά την 21/4/2013, κατά την διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών.
Ίσως κάποιες ενέργειες σε τοπικό επίπεδο να τυγχάνουν της τοπικής κοινωνικής ανοχής, όταν πρόκειται για απλές παραλείψεις, με στόχο πάντα την δημιουργία μιας νέας κίνησης-κατάστασης για το καλό του τόπου-νομού. Δεν επιτρέπονται, όμως και είναι παράνομες όταν δεν πρόκειται για τοπική, αλλά για πανελλήνια δομή, η οποία μάλιστα αξιοποιεί (ή μήπως μεθόδευσε συστηματικά) τις μικρές ή μεγαλύτερες τοπικές «ρυθμίσεις» για να «καταλάβει εξ εφόδου» ένα πανελλήνιο συντονιστικό όργανο, όπως συνέβη, από όσα μαθαίνουμε σιγά-σιγά για την ΠΕΝΑ, στις 21-4-2013.
Φαίνεται, ότι κάποιοι μεθόδευσαν την αναρρίχησή τους στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΝΑ, με κάθε μέσο, και κυρίως με υφαρπαγή της ονομασίας της ιδιότητας του αντιπροσώπου μιας ΕΝΑ στην ΠΕΝΑ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για όλες τις ΕΝΑ αλλά τουλάχιστον για δύο μέλη της νέας πενταμελούς αυτοανακηρυχθείσας διοίκησης της ΠΕΝΑ, δηλαδή για τον κ. Λεωνίδα Αρνίδη από την ΕΝΑ Κοζάνης και για τον κ. Στέλλιο Βογιατζή από την ΕΝΑ Θεσσαλονίκης γνωρίζουμε ότι δεν τηρήθηκε ΚΑΜΙΑ καταστατική διαδικασία στις ΕΝΑ από όπου προέρχονται για την αναρρίχηση τους στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΝΑ.
Το θέμα δεν θα προσέλκυε το ενδιαφέρον αν επρόκειτο απλά για εξασφάλιση μιας κάποιας σύνδεσης-επαφής με το συντονιστικό όργανο των ΕΝΑ, για να διατηρείται η επαφή των τοπικών ΕΝΑ με την συντονιστική ΠΕΝΑ. Όταν όμως μέσα από αυτήν την «κλωστή» επαφής κατορθώνεται να περάσουν προσωπικές φιλοδοξίες, κυρίως όμως να καταστρέφεται μια συγκεκριμένη εγκεκριμένη καταστατική διαδικασία ενός νομικού προσώπου που λειτουργεί με την έγκριση της πολιτείας, τότε οι απλές κινήσεις και ενέργειες γίνονται παράνομες για την έννομη τάξη στην Ελλάδα. Και αυτήν την στιγμή τουλάχιστον 2 από τα πέντε μέλη του επονομαζόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΝΑ είναι παράνομα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΑ, πρόκειται για τους κκ Λ. Αρνίδη και Σ. Βογιατζή.
Και η ΕΝΑ Κοζάνης και η ΕΝΑ Θεσσαλονίκης βρίσκονταν από οργανωτικής πλευράς σε πλήρη αποσύνθεση με ευθύνη και των δύο αναφερομένων (Λ. Αρνίδη, Σ. Βογιατζή), και με προσωπική εθελοντική προσφορά ανθρώπων της κοινωνίας των πολιτών ξεκίνησε διαδικασία ανασυγκρότησης για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και των Νέων Αγροτών των περιοχών. Μετά την επανενεργοποίησή των ΕΝΑ Κοζάνης & Θεσσαλονίκης θα μπορούσαν εν καιρώ, και αφού τακτοποιούσαν τις τυπικές και ουσιαστικές διαδικασίες (βιβλία πρακτικών, μητρώα μελών, κανονικές ψηφοφορίες κλπ) θα μπορούσαν ίσως να διεκδικήσουν να «τακτοποιήσουν» και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, κατά τις απόψεις τους, πάντα όμως καταστατικά.
Ο κ. Λ. Αρνίδης στις 25/1/2013 και ο κ. Σ. Βογιατζής στις 22/1/2013, σε μη τηρηθείσες καταστατικά διαδικασίες, χωρίς να γίνει πρόσκληση υποψηφίων για εκλογή σε όργανα, χωρίς να ανακοινωθούν εκλογές, με ανύπαρκτα καταστατικά στοιχεία και βιβλία, χωρίς μητρώο μελών, χωρίς κατάλογο υποψηφίων, χωρίς κάλπες και χωρίς καμιά καταστατική διαδικασία πήγαν ως δήθεν αντιπρόσωποι των ΕΝΑ τους στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΝΑ στις 21/7/2013.
Στην επονομαζόμενη Γενική Συνέλευση της ΠΕΝΑ στις 21/4/2013, η απερχόμενη Διοίκηση της ΠΕΝΑ από όσα μαθαίνουμε δεν έκανε αποτελεσματικό έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων, όσων ισχυρίζονταν ότι εκπροσωπούσαν κάτι ή κάποια ΕΝΑ, με αντικαταστικές τελικά συμπεριφορές.
Έτσι χωρίς ανακήρυξη των μελών της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΝΑ, πήγε στον χώρο της ΓΣ όποιος ήθελε, για δικούς του λόγους. Άλλοι απλά για να πουν ότι δεν έγιναν σωστά κάποιες εκλογές σε ΕΝΑ (τυχαία ή συνεννοημένα έγινε αποδεκτή «καταγγελία» από μη μέλος της ΓΣ) και δεν έγιναν δεκτοί αντιπρόσωποι από κάποια ΕΝΑ. Άλλοι από περιέργεια. Άλλοι για να καταστρέψουν δόλια την όποια διαδικασία.
Έτσι θεωρήθηκε καταστατική απαρτία λαμβάνοντας υπόψη όλους τους «παρευρισκόμενους», που όμως μετά την μη αποδοχή τους ως κανονικών αντιπροσώπων, οι εναπομείναντες «παρόντες» δεν κάλυπταν τις προβλέψεις του καταστατικού για απαρτία.
Έτσι πάρθηκε απόφαση από τους «παρευρισκόμενους» μέλη και μη μέλη της ΓΣ της ΠΕΝΑ (ποιος θα μπορούσε να το καθορίσει?) να αλλάξουν οι όροι τακτοποίησης μελών και τα μέλη και μη μέλη συναποφάσισαν (!....) να συμμετέχουν σε «κάτι» το οποίο όπως μάθαμε πολύ αργότερα ονομάσθηκε Γενική Συνέλευση για «εκλογές» για νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΑ.
Έτσι κάποιοι (προσυνεννοημένα?) αυτανακηρύχθηκαν «Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΑ» και άρχισαν να παρουσιάζονται ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΑ, χωρίς να ξέρουμε αν έγινε διαδιακασία παράδοσης-παραλαβής, που συνήθως συμβαίνει μερικές ημέρες μετά τις «εκλογές».
Όσοι έχουν διαβάσει καλά τα καταστατικά των Ενώσεων Νέων Αγροτών και της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών διακρίνουν αμέσως ότι οι ΕΝΑ είναι αυθύπαρκες και αυτάρκεις, ως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ενώ η επονομαζόμενη ΠΕΝΑ είναι απλά ένα συντονιστικό όργανο όσων ΕΝΑ επιθυμούν να είναι μέλη της ΠΕΝΑ περιστασιακά, και μόνο για όσο χρόνο είναι μέλη της. Οι ΕΝΑ μπορούν να δραστηριοποιούνται χωρίς την ΠΕΝΑ, η ΠΕΝΑ δεν υπάρχει χωρίς την στήριξη των ΕΝΑ.
Όσοι έλληνες πολίτες της κοινωνίας των πολιτών ενδιαφέρονται να μην καταστραφεί το μόνο σοβαρό, ψύχραιμο και ελπιδοφόρο ακομμάτιστο κομμάτι του αγροτικού κόσμου, όπως είχε αποδείξει μέχρι πρόσφατα η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, πρέπει να βοηθήσουν να τακτοποιηθεί αυτή η πολλαπλά παράνομη κατάσταση. Εμείς οι πολίτες της Ελλάδας εγκρίναμε να λειτουργήσει ένα νομικό πρόσωπο, η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ, με συγκεκριμένες διαδικασίες που αναγράφονται στο καταστατικό του, τίποτε περισσότερο ή λιγότερο.
Έλληνας πολίτης, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 69982 Αποσπάσματα απο το καταστατικό της Π.Ε.Ν.Α.


Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ
Η Π.Ε.Ν.Α αποτελεί το ανώτατο συντονιστικό όργανο των ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΏΝ της Χώρας.

……………………………………….
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, Άρθρο 12
1.                        Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των Ενώσεων-μελών της Π.Ε.Ν.Α. που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους σε αυτή, η δε αντιπροσώπευσή τους γίνεται με βάση τους ψηφίσαντες από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη τους.
2.                        Κάθε Ένωση εκπροσωπείται ανάλογα με τον αριθμό των ψηφισάντων μελών της κατά την εκλογή των αντιπροσώπων από τη Γενική της Συνέλευση, που γίνεται με μυστική ψηφοφορία … … … ..

………………………………………..
Άρθρο 14, ΑΠΑΡΤΙΑ
1.      Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την πρώτη ημέρα είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Ενώσεων-μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΠΕΝΑ. Η απαρτία βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των αντιπροσώπων των Ενώσεων-μελών.
2.      Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα της επομένης εβδομάδας, οπότε βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αριθμού των αντιπροσώπων των Ενώσεων-μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την ΠΕΝΑ.
……………………………………