Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση για γ’ δόση "εννιαχίλιαρου" στον καπνό

Πρόσκληση για γ’ δόση

H Πρόσκληση δικαιούχων μέτρου 144 για υποβολή αιτήσεων πληρωμής της γ’ δόσης -αποπληρωμή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.
Ολόκληρη η πρόσκληση

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%A6%CE%92-%CE%A3%CE%9E%CE%9E

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ