Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Προσπάθεια ΥπΑΑΤ για την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου(Farmers Market) πριν το τέλος του 2013

Προσπάθειες να φέρει πριν το τέλος του 2013 προς συζήτηση στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο που αφορά τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων καθώς και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας καταβάλει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου, το Αγροτικής Ανάπτυξης. Στο πολυαναμενόμενο ν/σ περιλαμβάνονται και τροπολογίες για μία σειρά θεμάτων που χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης, όπως η αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία των farmers market, τα… κόκκινα δάνεια της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ και ο νόμος 4015 για τους συνεταιρισμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα ο Υπουργός, Καθηγητής Αθάνασιος Τσαυτάρης για το θέμα: επιθυμία μας είναι στο πολυνομοσχέδιο που προωθούμε προς ψήφιση να περιλάβουμε τροπολογία για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, με σκοπό να μπορέσουν να επιλυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα απ’ τα ζητήματα που προέκυψαν απ’ την εφαρμογή του νομού αυτού τη τελευταία διετία, ώστε να μπορέσει αυτός να γίνει πιο εφαρμόσιμος και πιο λειτουργικός.
«Η τροπολογία αυτή άπτεται ζητημάτων καίριων όπως η σύσταση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων, ο ελάχιστος αριθμός μελών τους, το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιό τους, η διαδικασία μετατροπής και συγχώνευσής τους, η εκκαθάρισή τους, τα χρέη τους κλπ», συμπλήρωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός.
Με το πολυνομοσχέδιο με τίτλο: «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» επιχειρείται μια ουσιαστική παρέμβαση:
 • στους τομείς των τροφίμων και ζωοτροφών,
 • της υγείας και προστασίας των ζώων,
 • και της διαχείρισης των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων αυτών
Με την εφαρμογή του νέου ολοκληρωμένου και αναμορφωμένου συστήματος επιτυγχάνεται:
 • Η ενοποίηση των διαφορετικών έως σήμερα συστημάτων επιβολής μέτρων και κυρώσεων των αρμοδίων αρχών της χώρας. (Ίδιες ποινές από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες για την ίδια μη συμμόρφωση ή παράβαση)
 • Η ενιαία και αναλογική αντιμετώπιση ομοειδών μη συμμορφώσεων. (π.χ τι γίνεται με ένα προϊόν που δεν πρέπει να διατεθεί στην αγορά κατά την εισαγωγή όταν εντοπισθούν από διαφορετικούς ελεγκτές)
 • Η συνδυαστική επιβολή μέτρων διοικητικών ποινικών κυρώσεων. (π.χ Τι γίνεται όταν για μια παράβαση ή μη συμμόρφωση πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις πρέπει για το θέμα να επιληφθεί η δικαιοσύνη, ξεκαθαρίζει το τοπίο)
Επίσης με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται η ρύθμιση συγκεκριμένων θεμάτων και εκκρεμοτήτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που σκοπό έχουν, μέσα από τη βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου να επιλυθούν προβλήματα που εντοπίσθηκαν κατά την εφαρμογή του, καθώς και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες ως εξής:
 • Ρύθμιση για τα μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια αγροτών
  (άρθρα 41, 42)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012(Α΄66) (θέματα διαχείρισης γης, άρθρα 43 έως 46)
 • Τροποποίηση διατάξεων των ν. 3874/2010 (Α΄151) και 2520/1997 (Α΄173) (μητρώο αγροτών, άρθρα 47, 48)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4056/2012 (Α΄52) (κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άρθρα 50, 51, 52)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄8) (θέματα φυτοπροστασίας, άρθρα 53,54)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4039/2012 (Α΄15) (ζώα συντροφιάς, άρθρα 55,56)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1565/1985 (Α΄164) (λιπάσματα, άρθρο 58)
 • Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥπΑΑΤ (εργαστηριακές αναλύσεις τροφίμων, επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία κτηνιάτρων, ρυθμίσεις Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
Χρήστος Διαμαντόπουλος
xdiam@agrotypos.gr

ΠΗΓΗ : agrotypos.gr