Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Εθνικό Αγροτικό Κτηματολογίο χρήσιμο εργαλείο
 
Eξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την άσκηση πολιτικών διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αγροτικό τομέα κι όχι μόνο συνιστά το εθνικό αγροτικό κτηματολόγιο ως υποσύνολο του εθνικού κτηματολογίου, για το οποίο επανειλημμένως η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει κάνει λόγο.

Ειδικότερα, η συμβολή του εθνικού αγροτικού κτηματολογίου συνοψίζεται στα εξής:  


Όπως είναι γνωστό, στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ενισχύσεων των γεωργών (ΟΣΔΕ) που τηρείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, περιλαμβάνεται ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην οποία κάθε έτος επικαιροποιούνται και καταχωρίζονται ψηφιοποιημένα αρχεία του συνόλου σχεδόν των αγροτεμαχίων της χώρας.


Η βάση αυτή μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία σύνταξης του εθνικού αγροτικού κτηματολογίου της χώρας, ενός εξαιρετικά χρήσιμου εργαλείου για την άσκηση πολιτικών διαρθρωτικού χαρακτήρα στον αγροτικό τομέα και όχι μόνο. Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα :


ü Το εθνικό αγροτικό κτηματολόγιο, ως υποσύνολο του εθνικού κτηματολογίου, επιτρέπει την άσκηση στοχευμένης πολιτικής, συμβάλλοντας στην άρση όλων των εμποδίων, των στρεβλώσεων και των αγκυλώσεων που συναντώνται, όχι μόνο για την άσκηση της αγροτικής δραστηριότητας, αλλά και για την απρόσκοπτη υλοποίηση των επενδύσεων.


ü Το εθνικό αγροτικό κτηματολόγιο διευκολύνει την οργάνωση και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της αγροτικής γης και κυρίως στην προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.


ü Με το εθνικό αγροτικό κτηματολόγιο καθίσταται δυνατή η χωροθέτηση και η καθιέρωση χρήσεων γης σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, στοιχείο καθοριστικό για την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών στον πρωτογενή τομέα, αλλά και στους άλλους κλάδους της οικονομίας.


ü Το εθνικό αγροτικό κτηματολόγιο επιτρέπει την οριοθέτηση των βοσκότοπων, στοιχείο αναγκαίο για τη στήριξη της κτηνοτροφίας, αλλά και για την τεκμηρίωση καταβολής άμεσων ενισχύσεων που κυρίως κατευθύνονται στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν το 48% περίπου των δυνητικά επιλέξιμων εκτάσεων για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων.


ü Με την αξιοποίηση του εθνικού αγροτικού κτηματολογίου είναι δυνατή η άσκηση πολιτικής γης στις εγκαταλειμμένες γεωργικές γαίες, αλλά και η κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των εκτάσεων (απόδοση τίτλων) που έχουν, εδώ και πολλά χρόνια, παραχωρηθεί στους αγρότες και καλλιεργούνται.


ü Παρέχεται τέλος η δυνατότητα δημιουργίας ενός αξιόπιστου και  ετήσια επικαιροποιούμενου μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στοιχείο εξαιρετικά χρήσιμο για την άσκηση αγροτικής πολιτικής. 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ