Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ:Μικρή κάμψη στην παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων αλλά και αύξηση εξαγωγώνΜικρή κάμψη στην παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων αλλά και αύξηση εξαγωγών, καταγράφει έρευνα της ΠΑΣΕΓΕΣ

Μικρή κάμψη παρατηρείται στην παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων κατά την τριετία 2010-2012, αλλά με δραματική πτώση της τιμής παραγωγού που παρέμεινε το 2012 μειωμένη κατά 48 % σε σχέση με εκείνη του 2010. Ανοδικά ωστόσο κινήθηκαν οι εξαγωγές στα επιτραπέζια νωπά προϊόντα, που υπερέβησαν το ύψος των 103 εκατ. ευρώ κατά το 2012 αυξημένες κατά 68% σε σχέση με το 2010. Το αποτέλεσμα ήταν να βελτιωθεί αισθητά το εμπορικό ισοζύγιο του προϊόντος μια και οι εισαγωγές εξελίχθηκαν πτωτικά τόσο ως προς την ποσότητα όσο και ως προς την αξία.

Όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Γιάννης Τσιφόρος: “Στα συμπύρηνα ροδάκινα η παραγωγή εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στο διάστημα της τριετίας 2010-2012 τόσο ως προς την καλλιεργούμενη έκταση όσο και ως προς την παραγωγή που το 2012 ανήλθε σε 370.000 τόνους περίπου, με την μέση τιμή παραγωγού ωστόσο να παραμένει σταθερή, στο επίπεδο των 26 λεπτών ανά κιλό. Με ανοδικό ρυθμό εξάλλου κινήθηκαν οι εξαγωγές στα συμπύρηνα ροδάκινα, πλησιάζοντας το 2012 το ύψος των 265 εκατ. ευρώ, μέγεθος αυξημένο κατά 22% περίπου σε σχέση με την αξία των εξαγωγών κατά το 2010. Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή προήλθε, κατά κύριο λόγο, από την άνοδο της μέσης τιμής εξαγωγής, κατά 16% στο διάστημα της τριετίας 2010-2012.  Παραμένει έτσι ισχυρή η θετική πλευρά του εμπορικου ισοζυγίου στα συμπύρηνα ροδάκινα μια και οι εισαγώμενες ποσότητες αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό ποσοστό της αξίας και της ποσότητας των εξαγόμενων προϊόντων”.“Τονίζεται ωστόσο ότι η σημαντική αύξηση της μέσης τιμής εξαγωγής στα συμπύρηνα ροδάκινα δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση της μέσης τιμής παραγωγού, η οποία παρέμεινε δυστυχώς σταθερή, στο ίδιο σχεδόν επίπεδο με εκείνη του 2012 (26 λεπτά ανά κιλό). Είναι συνεπώς σαφές ότι το οικονομικό όφελος της αυξημένης τιμής εξαγωγής στα συμπύρηνα ροδάκινα δεν μεταφέρθηκε στο επίπεδο του παραγωγού. Ζήτημα που εγείρει ερωτηματικά ως προς τη συμπεριφορά των εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου έναντι των παραγωγών του προϊόντος”, παρατηρεί επίσης ο κ. Ταιφόρος.Διαβάστε αναλυτικά την έρευνα (σε μορφή word)
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ