Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Οδηγίες για την υγιεινή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων


Κάθε κτηνοτροφική εγκατάσταση θα πρέπει να τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Υγειονομική Διάταξη (Υ1β/2000/95) και από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, κατά τρόπο, που να εξασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον.

Απαγορεύεται η περιφορά ή η βοσκή και ο υπαίθριος σταυλισμός ζώων σε ανοικτούς χώρους κατοικημένων περιοχών.
 
 
Οι ιδιοκτήτες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οφείλουν να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, για την αποφυγή μολύνσεως των υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκλήσεως δυσοσμιών, αναπτύξεως της μύγας, ψύλλων και γενικά ρυπάνσεως του περιβάλλοντος. Απαιτείται η διατήρηση καθαριότητας στο εσωτερικό και στο περιβάλλον των σταύλων, ο περιορισμός της επιφάνειας των κοπροσωρών, η καλή στράγγιση της κόπρου, η χρήση επιτρεπόμενων χημικών μέσων καταπολεμήσεως της μύγας, των ψύλλων κλπ.
 
 
Ο Αντιδήμαρχος
 
 
Αγροτικής Ανάπτυξης
 
 
Σταύρος Πουλαράκης
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ