Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Στα σκαριά ειδικό πρόγραμμα για την κτηνοτροφία


Η υλοποίηση ειδικού τομεακού προγράμματος για την κτηνοτροφία, προκειμένου η χώρα να μειώσει την εξάρτηση από τις μεγάλες εισαγωγές ζωικών προϊόντων που επιβαρύνουν το εμπορικό ισοζύγιο, προβλέπεται στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη του κρατικού προϋπολογισμού του 2015 που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου.
Παράλληλα, στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται πως θα υλοποιηθεί και πρόγραμμα για την ενίσχυση της καλλιέργειας των ψυχανθών και αναχλόωσης των βοσκοτόπων.

Επίσης, θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες εγκατάστασης και αδειοδότησης μέσα από την δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, στα πλαίσια ευρύτερης δημιουργίας ζωνών άσκησης της επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα όπως για τις υδατοκαλλιέργειες και τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Όσον αφορά την χρηματοδότηση της παραγωγικής διαδικασίας το κείμενο του προϋπολογισμού υπόσχεται την έγκαιρη και προγραμματισμένη καταβολή των ενισχύσεων και αποζημιώσεων ετησίως, καθώς και την απρόσκοπτη συνέχισή της μέσα από τα τραπεζικά ιδρύματα.

Μάλιστα, ειδικά για τον τραπεζικό τομέα αναφέρεται η πλήρης ενεργοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω της ΕΤΕΑΝ και της σχετικής σύμβασης που υπογράφηκε με την Τράπεζα Πειραιώς, και η υπαγωγή όλων των δικαιούχων στις δράσεις του προβλέπει

Για περισσότερα δείτε εδώ την εισηγητική έκθεση και τα τεύχη του προϋπολογισμού όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ