Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

Μεταξύ 80 προτάσεων επελέγη η πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ για την ενημέρωση των αγροτών ενόψει νέας ΚΑΠ

Μεταξύ 80 προτάσεων επελέγη η πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ για την ενημέρωση των αγροτών ενόψει νέας ΚΑΠ

Λεπτομέρειες αναφορικά με το πρόγραμμα που τελικώς ανέλαβε η ΠΑΣΕΓΕΣ έπειτα από σχετική απόφαση της Κομισιόν, έρχονται στο «φως» και επιβεβαιώνουν το μέγεθος της επιτυχίας για την κορυφαία συνεταιριστική οργάνωση της χώρας.

Σύμφωνα μ’ αυτές, λοιπόν, η πρόταση που υπέβαλε η ΠΑΣΕΓΕΣ με θέμα την ενημέρωση των αγροτών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, για να εγκριθεί εν τέλει, πέρασε στην προτελευταία φάση του διαγωνισμού, της τελικής αξιολόγησης μαζί με άλλες 79 από όλη την Ευρώπη, από τις οποίες μερικές αφορούσαν μεγάλες συνεταιριστικές οργανώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη.


Στην τελευταία φάση προκρίθηκαν μόλις 17 προτάσεις, εκ των οποίων οι τέσσερις από την Ελλάδα και μάλιστα σημαντικές, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης της ΠΑΣΕΓΕΣ.


Κληθείς να σχολιάσει την επιτυχία αυτή της ΠΑΣΕΓΕΣ, ο προϊστάμενος του γραφείου Βρυξελών της ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Γιάννης Κολυβάς, έκανε λόγο για: «πράξη που συνιστά αναγνώριση της εμπειρίας της ΠΑΣΕΓΕΣ σε θέματα αγροτικής πολιτικής όλα αυτά τα χρόνια».Θυμίζουμε ότι η πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ στα πλαίσια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορούσε την «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) - Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης βάσει της γραμμής του προϋπολογισμού 05 08 06 για το 2013».Με έγγραφό της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση έργου για τη δημιουργία μέσων πληροφόρησης σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική συνολικού ύψους 181.000 € , η οποία θα επιχορηγηθεί με το ποσό των 100.500 €, και η υλοποίηση του έργου πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα. Το έργο έχει ετήσια διάρκεια και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο 2014 επιτυγχάνοντας τους παρακάτω στόχους:-τη διασφάλιση της καλύτερης κατανόησης της ΚΓΠ, ιδίως στο πλαίσιο των προτάσεων για μεταρρύθμιση


-την ανάδειξη του ρόλου της ΚΓΠ στην προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»


-τη βελτίωση της κατανόησης της συμβολής της ΚΓΠ στην εξασφάλιση υγιούς και ποιοτικής παραγωγής τροφίμων για τους πολίτες, στη διατήρηση του περιβάλλοντος και στην παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών


-την τόνωση του ενδιαφέροντος του κοινού για τον ρόλο των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην κοινωνία μας με προώθηση των πολλαπλών ρόλων της γεωργίας και στην ανάδειξη της συμβολής της ΚΓΠ με τη στήριξη των γεωργών, της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει σχεδιαστεί μία ολοκληρωμένη εκστρατεία επικοινωνίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μεταξύ άλλων, θα δημιουργηθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό καθώς και διοργάνωση ενημερωτικής καμπάνιας για την ενημέρωση του κόσμου της υπαίθρου αλλά και των μεγάλων αστικών κέντρων για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία στα πλαίσια της αναθεωρημένης ΚΑΠ.
ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ