Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Ε.Ε.: Η οικογενειακή γεωργία είναι ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο αγροτικό μοντέλο

Ε.Ε.: Η οικογενειακή γεωργία είναι ένα ανταγωνιστικό και βιώσιμο αγροτικό μοντέλο

Η προώθηση της συνεργασίας, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος, η εφαρμογή καινοτομιών και η επιστημονική έρευνα, είναι τα τα κύρια μέτρα για την ενίσχυση του μοντέλου της οικογενειακής γεωργίας, τα οποία αναφέρθηκαν από τους υπουργούς Γεωργίας της Ε.Ε., αλλά και από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωκοινοβουλίου, και αγροτικών οργανισμών κατά τη διάρκεια άτυπης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου στο Βίλνιους, της Λιθουανίας.
«Η οικογενειακή γεωργία είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα αγροτικά μοντέλα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και στη διασφάλιση ενός αειφόρου γεωργικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να έχουμε μια σύγχρονη, ανταγωνιστική και φιλική προς το περιβάλλον οικογενειακή γεωργία που θα προσελκύσει νέους αγρότες και θα συμβάλει στην ευημερία των αγροτικών κοινοτήτων» δήλωσε ο προεδρεύων του άτυπου Συμβουλίου Λιθουανός υπουργός Γεωργίας, καθηγητής Vigilijus Jukna.

Οι περισσότεροι από τους υπουργούς συμφώνησαν ότι η οικογενειακή γεωργία είναι ένα από τα σημαντικότερα γεωργικά μοντέλα, με σημαντική συμβολή στην επίτευξη της ασφάλειας των τροφίμων, στην παροχή δημόσιων αγαθών, στη διατήρηση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών, και στην εξασφάλιση υψηλής ποιότητας παραγωγής. Οι υπουργοί επισήμαναν τη σημασία των μικρών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και των τοπικών συστημάτων τροφίμων, οι οποίες εστιάζουν στην υψηλή ποιότητα των παραγομένων αγροτικών προϊόντων, στη φρεσκάδα, στη γεύση και στην ασφάλεια.

Η πλειοψηφία των υπουργών σημείωσε ότι ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχει μειωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν από το άκρως ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως η περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά, το μειωμένο μερίδιο των αγροτών από την προστιθέμενη αξία της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, την περιορισμένη διαπραγματευτική δύναμη, κ.λ.π.

«Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας της οικογενειακής γεωργίας είναι ζωτικής σημασίας η διατήρηση και η ενίσχυση της θέσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, η προώθηση της συνεργασίας και η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγροτών, ενδεχομένως με σύντμηση της αλυσίδας εφοδιασμού και με έμφαση στις απευθείας πωλήσεις. Είναι πολύ σημαντικό ότι οι ερευνητές, οι αγρότες, οι σύμβουλοι και άλλοι παράγοντες του τομέα πρέπει να συνεργάζονται ενεργότερα για να επιταχυνθεί η ταχύτητα τ μεταφοράς τεχνολογίας από την επιστήμη στη γεωργική πρακτική και τους ίδιους τους αγρότες, οι οποίοι θα πρέπει να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται συνεχώς» σημείωσε μετά τη συζήτηση των υπουργών ο καθ. V. Jukna.

Τα συμπεράσματα του εν λόγω άτυπου συμβουλίου των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, για τις προοπτικές της οικογενειακής γεωργίας, θα παράσχουν μια σταθερή βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, την κοινωνία και τις αγροτικές οργανώσεις, γύρω από αυτό το σημαντικό για τα κράτη μέλη θέμα, επιβεβαιώνοντας ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις είναι η ραχοκοκαλιά της αγροτικής κοινωνίας και οικονομίας, καθώς και η βάση ενός  ανταγωνιστικού, βιώσιμου, προσανατολισμένου στην αγορά ευρωπαϊκού μοντέλου του αγροτικού τομέα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της κοινωνίας.

Η συζήτηση για την οικογενειακή γεωργία, τα προβλήματα και τις προοπτικές που προτάθηκε από την Λιθουανική προεδρία ήταν πολύ επίκαιρη, καθώς η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε το 2014 ως Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το ρόλο της οικογενειακής γεωργίας, εστιάζοντας στις βασικές προκλήσεις και προτεραιότητες για το μέλλον.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ