ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Η ημερίδα της ΕΤΑΓΡΟ-ΓΕΩΤΕΕ-ΠΕΝΑ με θέμα
 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ,
Εισοδηματικές Επιβαρύνσεις και Βιωσιμότητα των Ελληνικών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
 
της Πέμπτης, 14 Μαρ 2013, στις 09.30,
λόγω κατάληψης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
θα γίνει στο
ισόγειο της ΕΥΔ-ΥΠΑΑΤ, Λ. Αθηνών 58