Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Μειώθηκε το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα το 2011, ενώ στην Ε.Ε. αυξάνει


Μείωση 2% εμφάνισε το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα το 2012 σε σύγκριση με το 2011, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δόθηκαν την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου στη δημοσιότητα, στις Βρυξέλλες. Την ίδια στιγμή τα στοιχεία δείχνουν συνέχιση της αύξησης του μέσου αγροτικού εισοδήματος στην Ε.Ε. των 27 κρατών μελών.
Με βάση τα στοιχεία, το αγροτικό εισόδημα στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 3,2% σε σύγκριση με το 2005, ενώ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά μέσο όρο, αυξήθηκε την ίδια περίοδο κατά 29,7%.
Αναλυτικότερα, στην ΕΕ των 27 το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο έχει αυξηθεί κατά 1,0% το 2012, μετά από μια αύξηση της τάξης του 8,0% το 2011, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που εξέδωσε η Eurostat. Η αύξηση αυτή προκύπτει από την αύξηση του πραγματικού αγροτικού εισοδήματος (+0,5%), σε συνδυασμό με τη μείωση των γεωργικών εισροών εργατικού δυναμικού (-0,5%).

Μεταξύ των ετών 2005 και 2012, στην Ε.Ε. των 27 το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 29,7%, ενώ οι γεωργικές εισροές εργασίας έχουν μειωθεί κατά 20,0%.

Η αύξηση στην ΕΕ των 27 του πραγματικού αγροτικού εισοδήματος το 2012 είναι κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης της αξίας της παραγωγής του γεωργικού τομέα σε τιμές παραγωγού σε πραγματικούς όρους (+1,8%), ενώ το κόστος των εισροών σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε (+1,6%) .

Το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο το 2012 εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε δεκαέξι κράτη μέλη και μειώθηκε σε έντεκα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στο Βέλγιο (30,0%), η Ολλανδία (+14,9%), στη Λιθουανία (+13,6%) και τη Γερμανία (+12,1%), καθώς και οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Ρουμανία (-16,4%), την Ουγγαρία (- 15,7%) και τη Σλοβενία (-15,1%).
 
Οι αλλαγές του πραγματικού γεωργικού εισοδήματος ανά εργαζόμενο το 2012
 
 
% Μεταβολή 2012/2011
Δείκτες το 2012 (2005=100)
 
% Μεταβολή 2012/2011
Δείκτες το 2012 (2005=100)
EΕ 27
+1.0
129.7
Ισπανία
+2.4
100.3
Βέλγιο
+30.0
136.3
Κύπρος
+1.7
94.1
Ολλανδία
+14.9
114.7
Ιταλία
+0.3
93.9
Λιθουανία
+13.6
175.4
Πολωνία
-0.3
182.4
Γερμανία
+12.1
140.8
Τσεχία
-1.4
165.0
Πορτογαλία
+9.3
100.9
Ελλάδα
-2.0
103.2
Εσθονία
+9.1
209.8
Σλοβακία
-5.3
189.4
Λετονία
+8.8
136.4
Ηνωμένο Βασίλειο
-6.6
140.8
Βουγαρία
+8.7
147.3
Μάλτα
-9.0
74.9
Δανία
+5.2
134.7
Ιραλανδία
-10.1
82.7
Γαλλιά
+4.2
134.1
Αυστρία
-10.2
114.4
Λουξεμβούργο
+3.7
76.7
Σλοβενία
-15.1
97.9
Φιλανδία
+3.3
126.7
Ουγγαρία
-15.7
152.7
Σουηδία
+3.1
129.3
Ρουμανία
-16.4
129.8
 
Νορβηγία
+10.7
137.8
Ελβετία
-1.3
102.7
 
 
 
 
 
 
Κροατία
-9.3
:
 
 
 
: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Το 2012, η αξία της γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ 27 σε τιμές παραγωγού εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 1,8%, κυρίως λόγω της μικρής αύξησης σε πραγματικούς όρους στην αξία της φυτικής παραγωγής (+0,5%) και σε μεγαλύτερης για τη ζωική παραγωγή (+ 3,8%).

Η αύξηση της αξίας της φυτικής παραγωγής οφείλεται στην αύξηση των πραγματικών τιμών (+6,3%) που αντισταθμίστηκε από τη μείωση του όγκου (-5,4%). Ο όγκος μειώθηκε για τις περισσότερες ομάδες καλλιεργειών: φυτά και λουλούδια (-0,8%), φρέσκα λαχανικά (-2,0%), ζαχαρότευτλα (-6,2%), φρούτα (-6,5%), δημητριακά (-7,3%), ελαιούχοι σπόροι (- 7,9%), και ιδιαίτερα για τις πατάτες (-13,8%) και το κρασί (-15,6%).
 
Οι τιμές αυξήθηκαν για όλες τις ομάδες καλλιεργειών: ζαχαρότευτλα (+1,2%), φυτά και λουλούδια (+1,4%), πατάτες (+3,2%), φρούτα (+4,7%), κρασί (+6,2%), φρέσκα λαχανικά (+ 7,8%), ελαιούχοι σπόροι (+8,8%) και δημητριακά (+9,1%). Το ελαιόλαδο ήταν το μόνο προϊόν που δείχνει αύξηση τόσο του όγκου (9,2%) όσο και της τιμής (+0,9%).

Η αύξηση της αξίας της ζωικής παραγωγής οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών (+3,9%), ενώ ο όγκος μειώθηκε ελαφρώς (-0,2%). Ο όγκος μειώθηκε για τα βοοειδή (-2,4%), τα αυγά (-1,8%), τα αιγοπρόβατα (-1,2%) και τους χοίρους (-1,0%), αλλά αυξήθηκε για το γάλα (+0,9%) και τα πουλερικά (+2,7%). Οι τιμές μειώθηκαν για το γάλα (-5,4%) και τα αιγοπρόβατα (-1,3%), ενώ αυξήθηκαν για πουλερικά (+1,9%), βοοειδή (+8,5%), χοίρους(+10,2%) και πιο σημαντικά για τα αυγά (+ 36,2%).

Το γεωργικό κόστος των εισροών (ενδιάμεση κατανάλωση) εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 1,6% σε πραγματικούς όρους, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών (+3,2%), ιδίως για: συντήρηση κτιρίων (+3,5%), ζωοτροφές (+3,7% ), σπόρους και αποθέματα φύτευσης (+4,7%), ενέργεια και λιπαντικά (+6,3%), υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης (+6,6%) και λιπασμάτων και βελτιωτικών του εδάφους (+6,7%).


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ