Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Η Commission αναθεωρεί τις θέσεις της για τα δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων

Η Commission αναθεωρεί τις θέσεις της για τα δικαιώματα φύτευσης αμπελώνων

Με θέμα τα κύρια σημεία του σχεδίου πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των δικαιωμάτων φύτευσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση στις 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με πληροφόρηση της ΚΕΟΣΟΕ, μεταξύ των εκπροσώπων των κεντρικών αγροτοσυνεταιρισυικών οργανώσεων Copa - Cogeca (κ. Coste, κ. Esposito, κ. Nickenig, κ. Pesonen, κ. Bignami), και του Επιτρόπου D. Cioloş (συνοδευόμενος από την κ. Catalao, τον κ. Madre, τον κ. Silva Rodriguez και τον κ. Zorrilla).
Το εν λόγω σχέδιο πρόκειται να παρουσιαστεί στην τελευταία συνεδρίαση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου (ΟΥΕ) στις 14 Δεκεμβρίου και προβλέπει:
 • Ένα νέο ρυθμιστικό σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης για όλα τα κράτη μέλη (ΚΜ), χωρίς de minimis, και για όλα τα είδη του κρασιού
 • Ένα σύστημα που βασίζεται στην έγκριση νέων φυτεύσεων (χωρίς δικαιώματα φύτευσης), οι οποίες θα χορηγούνται στον παραγωγό, χωρίς χρέωση, και οι οποίες δεν θα είναι μεταβιβάσιμες. Οι άδειες θα έχουν μέγιστη διάρκεια 2 ή 3 (προς επιβεβαίωση) χρόνια
 • Μια ρήτρα διασφάλισης θα αποφασίζεται από την Επιτροπή, η οποία συνίσταται στην μέγιστη ποσοστιαία αύξηση (2%, προς επιβεβαίωση) των αμπελώνων  της Ε.Ε. ανά έτος, η οποία θα αναθεωρείται κάθε 2 (προς επιβεβαίωση) χρόνια
 • Τα Κ/Μ μπορούν να καθορίσουν μικρότερη ή μεγαλύτερη μέγιστη ποσοστιαία αύξηση και θα πρέπει η μέγιστη ποσοστιαία αύξηση της ΕΕ να είναι αντίστοιχη
 • Οι εθνικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για τη χορήγηση αδειών
 • Στις ΠΟΠ / ΠΓΕ περιοχές, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται με τις αντιπροσωπευτικές επαγγελματικές οργανώσεις του κλάδου και  να ακολουθούν τις συστάσεις τους κατά τη χορήγηση της άδειας
 • Τα κριτήρια προτεραιότητας θα καθορίζονται σε επίπεδο ΕΕ, με τρόπο ώστε να διευθετηθεί η διαχείριση της ζήτησης για φυτεύσεις
 • Το νέο σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία την ίδια ημερομηνία για όλα τα κράτη μέλη (2016 ή 2019, προς επιβεβαίωση) και δεν πρέπει να υπάρχει χάσμα μεταξύ της τρέχουσας και της μελλοντικής νομοθεσίας
 
Επόμενα βήματα:
 • Η Επιτροπή θα έχει διμερείς συναντήσεις με τα κράτη μέλη πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου
 • Οι Copa-Cogeca θα έχουν συναντήσεις με θεσμικά όργανα της ΕΕ πριν από την επόμενη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου
 • Η Επιτροπή θα στείλει το σχέδιο πρότασης για την ομάδα υψηλού επιπέδου στις 7 Δεκεμβρίου και η συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου στις 14 Δεκεμβρίου θα είναι αφιερωμένη εξ ολοκλήρου στη συζήτηση της έκθεσης της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου
 • Η τελική έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου θα εξαρτηθεί από την έκβαση των συζητήσεων στις 14 Δεκεμβρίου
 • Τα συμπεράσματα της ομάδας υψηλού επιπέδου, στη συνέχεια θα υποβληθούν  στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
Η νομοθετική διαδικασία δεν έχει αποφασιστεί ακόμα. Για να είναι σε θέση να ενσωματώσει το νέο σύστημα στην ενιαία ΚΟΑ μετά το 2013, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποβάλουν πρόταση

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, η Επιτροπή είναι τώρα πιο κοντά στη θέση των Copa-Cogeca, ιδίως προβλέπει τώρα:
 • ένα ρυθμιστικό σύστημα για όλα τα κράτη μέλη και όλους τους τύπους κρασιού a priori
 • ότι η απόφαση θα λαμβάνεται από τις εθνικές αρχές
 • ένα ανώτατο όριο για την αύξηση των νέων φυτεύσεων
 
Παρ 'όλα αυτά, τα ακόλουθα σημεία παραμένουν ασαφή:
 • Τα ζητήματα που διακυβεύονται από ένα σύστημα αδειοδότησης
 • Οι θεσμοί που θα είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου
 • Η αδειοδότηση σε ΠΟΠ / ΠΓΕ και μη ΠΟΠ / ΠΓΕ περιοχές
 • Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου συστήματος
 • Τα δικαιώματα αναφύτευσης
 

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ : ΠΑΣΕΓΕΣ