Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Συμφωνία για τα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτωνΣυμφωνία για τα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων

Το Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας οδηγήθηκε, στις 29 Νοεμβρίου, σε μια αλιευτική συμφωνία για τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλιεύματα και τις ποσοστώσεις για ορισμένα αποθέματα βαθέων υδάτων.
Οι υπουργοί κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για την Πρόταση Kανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού, για το 2013 και το 2014, των αλιευτικών δυνατοτήτων των σκαφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένα αποθέματα ιχθύων βαθέων υδάτων.

Σημειώνεται ότι τα εν λόγω είδη αναπτύσσονται αργά και είναι μακρόβια, με αποτέλεσμα να καθίστανται ιδιαίτερα ευάλωτα στις αλιευτικές δραστηριότητες. Οι επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την μακροβιότητα και την ανάπτυξη των ιχθύων βαθέων υδάτων έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τις προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της επιστημονικής κοινότητας, αν και ακόμη υπάρχουν ελλιπή στοιχεία για κάποια είδη.

Ο υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Σοφοκλής Αλετράρης, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου, σημείωσε ότι «σε βασικά είδη που υπήρχε επαρκής θετική επιστημονική γνώση δόθηκε σχετική αύξηση στις ποσοστώσεις για τα έτη 2013-2014. Για τα είδη όμως που υπήρχαν ελλιπή επιστημονικά δεδομένα συμφωνήθηκαν μειώσεις με βάση την αρχή της προληπτικής προσέγγισης λαμβάνοντας, παράλληλα, υπόψη τις ανησυχίες και τις ευαισθησίες των κρατών μελών έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η μελλοντική βιωσιμότητα».

Μετά από αρκετές συζητήσεις και διαβουλεύσεις το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία η οποία βασίστηκε κυρίως στην επιστημονική συμβουλή, στον στόχο Επίτευξης Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης μέχρι το 2015, όπου αυτό είναι δυνατό, και στην προσέγγιση εξέτασης κατά περίπτωση.

Επίσης, το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις για τις ετήσιες διαβουλεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας, δυνάμει της διμερούς αλιευτικής συμφωνίας και αποφασίστηκε ότι θα δημιουργηθεί τεχνική επιτροπή που θα ασχοληθεί με τα τεχνικά θέματα που απασχολούν κάποιες χώρες, κάτι που θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση της Συμφωνίας.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ