Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ζητείται μεταβατική περίοδος για άμεσες ενισχύσεις και παράταση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης


Ικανή μεταβατική περίοδο για την πλήρη ισχύ των νέων κανόνων της ΚΑΠ, όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις των αγροτών, προκειμένου οι παραγωγοί να εμπεδώσουν τους τρόπους για την ορθή εφαρμογή τους και να μην υπόκεινται σε μειώσεις λόγω ακούσιων λαθών, ζητούν οι κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca από τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
Επίσης, τονίζουν την αναγκαιότητα παράτασης των μεταβατικών μέτρων για τον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ, δεδομένης της αδυναμίας έγκαιρης έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή επιτροπή.

Τα παραπάνω τονίζονται, μεταξύ άλλων, σε σχετική επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο της Copa, κ. Albert Jan Maat, και τον πρόεδρο της Cogeca, κ. Christian Pees, η οποία απευθύνεται προς τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. Ιταλό υπουργό, κ Maurizio Martina, καθώς και προς τον Επίτροπο για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, κ Phil Hogan.

Η εν λόγω επιστολή - παρέμβαση των δύο οργανώσεων έγινε εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου των Υπουργών την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ