Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Νέα δεδομένα για τις Ομάδες Παραγωγών οπωροκηπευτικών


Νέα δεδομένα για τις Ομάδες Παραγωγών οπωροκηπευτικών θα τεθούν σε ισχύ από το 2015, σύμφωνα με σχετική κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 5711/156198 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3336/Β/11.12.2014, και αφορά την ενσωμάτωση των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Καν. (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής.
 

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ