Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

Συνυπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί την χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)


Τη σχετική απόφαση για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.(ΕΚ) αριθ. 1535/2007 ,έτους 2013, συνυπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί.
Δείτε εδώ λεπτομέρειες

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%95%CE%92-%CE%97%CE%9E%CE%A4

Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μπίκας


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ