Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

"Πλέγμα" προτάσεων από την Διεπαγγελματική Κρέατος στο ΥΠΑΑΤ για το σύστημα «ΑΡΤΕΜΙΣ»


Ένα ολοκληρωμένο "πλέγμα" προτάσεων απέστειλε ο πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, κ. Λευτέρης Γίτσας στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το σύστημα « ΑΡΤΕΜΙΣ».

Αναλυτικά το έγγραφο με τις προτάσεις της ΕΔΟΚ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΔΟΚ)                                  
Αρκαδίας 26 
Τ.Κ.  11526 Αθήνα


Προς                                                                                         Αθήνα 10/12/2014
1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης                                           Αρ.Πρωτ.:38
και Τροφίμων
κο Γ. Καρασμάνη
2. Αναπληρωτή Υπουργό                                                                    
κ. Π. Κουκουλόπουλο
 
 
 
 
Θέμα: Προτάσεις Εθνικής Διεπαγγελματικής  Οργάνωσης Κρέατος για το σύστημα  « ΑΡΤΕΜΙΣ»

Κύριε Υπουργέ,  
 
 
Το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ  καταχωρεί όλες τις σφαγές που πραγματοποιούνται στα σφαγεία της χώρας και τους παραλήπτες των σφαγίων με στόχο την πάταξη  των  ελληνοποιήσεων  κρέατος .

Στις υπό-ενότητες (modules) του ΑΡΤΕΜΙΣ που είναι εγκατεστημένες σε όλα τα σφαγεία της χώρας καταχωρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των σφαζόμενων ζώων (εγχώριων και εισαγόμενων) και η προέλευσή τους συγκρίνεται με τις καταχωρήσεις στο κτηνιατρικό μητρώο, την ΒΔ  της ΕΕ (TRACES) και τη ΒΔ του ΟΠΕΓΕΠ (σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ) με στόχο την εξακρίβωση της προέλευσης και την απαγόρευση της μετατροπής της για την Ελληνοποίηση εισαγόμενων ζώων.
Είναι λοιπόν φανερό πως η αποτελεσματικότητα του ΑΡΤΕΜΙΣ εξαρτάται από την πληρότητα και επικαιροποίηση του κτηνιατρικού μητρώου, την έγκαιρη γνωστοποίηση των TRACES και την αρμονική συνεργασία του συστήματος με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν την ετήσια απογραφή των ζώων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Είναι επίσης φανερό πως το ΑΡΤΕΜΙΣ δεν συλλαμβάνει το εισαγόμενο κρέας το οποίο διοχετεύεται στη αγορά και Ελληνοποιείται ακολουθώντας άλλες διαδρομές που ελέγχονται μέσω των ισοζυγίων κρέατος (για τους πρώτους αγοραστές) και των ζυγιστικών μηχανών των κρεοπωλείων.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω είναι φανερό σε ποια σημεία πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές παρεμβάσεις ώστε να εξασφαλισθεί η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ.
Τα σημεία αυτά είναι τα ακόλουθα:
Α. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Κτηνιατρικού μητρώου.  Έχοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση, η αποτελεσματικότητα του Κτηνιατρικού μητρώου θα επιτευχθεί με τις ακόλουθες ενέργειες:
1. την αναβάθμιση του βασικού συστήματος του μητρώου (S/W και Η/W).
2. Δυνατότητα σύνδεσης στο σύστημα όλων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με προσωπικό κλειδάριθμο. Εναλλακτικά θα μπορεί να γίνεται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού ατομικού μητρώου στις μονάδες,  συμβατού με το κτηνιατρικό μητρώο. Σε κάθε περίπτωση η ενημέρωση  του  θα  γίνεται  από  τον  κτηνοτρόφο  η  από  τον  κτηνίατρο  εκτροφής η  από  τον  συνεταιρισμό  η  το  ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ  της  περιοχής , κάθε  φορά  που  θα  υπάρχει  μεταβολή  στην  εκμετάλλευση.

Β. Καθιέρωση  της   ηλεκτρονικής  άδειας  διακίνησης. Αυτή  θα  μπορεί  να  τη  λάβει  ο  κτηνοτρόφος  η  οι  λοιποί  συνεργάτες  του  σε  πραγματικό  χρόνο  και  θα  οριστικοποιείται  την  ημέρα  της  σφαγής από  τον  κρεοσκοπο–κτηνίατρο  που  θα  ενημερώνει  ταυτόχρονα  και  το  σύστημα (κτηνιατρική βάση).

Γ. Οριστικοποίηση  της  σφαγής  την  ίδια  μέρα  από  τον  κρεοσκοπο-κτηνίατρο  του  σφαγείου ,και  συνολική  οριστικοποίηση  εντος  επτά  ημερών.

Δ. Επέκταση του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ και μετά τα σφαγεία ώστε να συμπεριληφθούν υποχρεωτικά όλοι οι διακινητές συμπεριλαμβανομένων και των κρεοπωλείων.                                                                           Είναι φανερό πως η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα εξασφαλισθεί μόνον εφόσον συμπεριληφθεί και το εισαγόμενο κρέας το οποίο θα καταχωρείται  ηλεκτρονικά στο σύστημα κατά την είσοδό του στη χώρα.                                                                          Αυτό σημαίνει επέκταση  της  υποχρέωσης  ηλεκτρονικής  δήλωσης  διακίνησης  κρεάτων εντός  δέκα  ημερών ,σε  όλους  τους  διακινητές  εμπόρους  έως  και  τον  τελικό  πωλητή  κρεοπώλη (μεταποιητής  εντός μηνός).
Παρ όλα  αυτά θα μπορούσαμε  να  ξεκινήσουμε  την  λειτουργία του  ολοκληρωμένου συστήματος  μόνο  με  τα  ελληνικά  κρέατα  (ελληνικής  προέλευσης???? μόνο) και  αργότερα μπορούμε  να  συμπεριλάβουμε  και  τα  εισαγόμενα  ιδίως αν  τα  αποτελέσματα  από  την πάταξη  των  ελληνοποιησεων από  τον  έλεγχο  μόνο  των  ελληνικών  κρεάτων  δεν  έχει  τα  επιδιωκόμενα  αποτελέσματα. 
 
 
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος της ΕΔΟΚΕλευθέριος ΓίτσαςΚοινοποίηση: κο Κορασίδη Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΑΤ

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ