Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

Επεκτείνονται και σε άλλες κατηγορίες παραγωγών οι de minimis

Επεκτείνονται και σε άλλες κατηγορίες παραγωγών οι de minimis

Τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας ( de minimis) στο τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια εφαρμογής του σχετικού κανονισμού καθορίζει απόφαση που συνυπογράφουν ο Μόσχος Κορασίδης και ο Θανάσης Τσαυτάρης. Το ποσό –θυμίζουμε- το οποίο θα διατεθεί είναι 25 εκατ. ευρώ, ενώ προστίθενται νέες κατηγορίες δικαιούχων παραγωγών.

Μετά την τελευταία αυτή –χρονικά- τροποποίηση με την απόφαση προβλέπεται στήριξη όσων δραστηριοποιούνται στην εκτροφή ορνίθων κρεοπαραγωγής /αναπαραγωγής/ ωοπαραγωγής, όπως και στην προηγούμενη απόφαση, αλλά και παραγωγούς γαλοπούλας κρεοπαραγωγής και θηραματικών πτηνών – ορτύκια.

Από αυτούς, όπως διευκρινίζεται, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι όσοι εκτρέφουν ετησίως τουλάχιστον: 10.000 όρνιθες κρεοπαραγωγής ή 2.000 όρνιθες ωοπαραγωγής ή 1.000 γαλοπούλες κρεοπαραγωγής, ή 1.000 ορτύκια.

Παρά την επέκταση των δικαιούχων το συνολικό ποσό (25 εκατ. ευρώ) δεν αυξάνει.

Διαβάστε εδώ για λεπτομέρειες


Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

ΠΗΓΗ:  paseges.gr