Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014

Λήγει τον Μάρτιο του 2015 η προθεσμία για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών μονάδων


Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 4056/2012, όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών θα πρέπει μέχρι τις 11-03-2015 να είναι εφοδιασμένες με άδεια εγκατάστασης.
Στην έννοια «κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» συμπεριλαμβάνονται και οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
 
Οι άδειες λειτουργίας που εκδόθηκαν στα πλαίσια προγενέστερων νόμων από τους Δήμους και τις Αστυνομικές Αρχές εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αναγράφεται περιορισμένη διάρκεια ισχύος και εφόσον δεν έχει γίνει αύξηση της δυναμικότητας ή επέκταση ή μεταφορά ή αλλαγή του είδους των ζώων ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας.

Άδειες λειτουργίας με περιορισμένη διάρκεια ισχύος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους.

Οι άδειες εγκατάστασης εκδίδονται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας περιφέρειας


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ