Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

Το δεύτερο εξάμηνο του 2015 τα νέα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξηςΗ καθυστερημένη έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Ε.Ε. καθώς και του νέου κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης, για το διάστημα 2015 –2020, είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των κρατών – μελών να υποβάλουν εγκαίρως τα σχετικά εθνικά προγράμματα, και η πλειοψηφία τους - συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού - υποβλήθηκαν μόλις κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, με άμεση συνέπεια η τελική έγκρισή τους να μετατίθεται προς το δεύτερο εξάμηνο του 2015.
Συγκεκριμένα, η καθυστέρηση της υποβολής είχε ως αποτέλεσμα να παρατηρείται καθυστέρηση στην ανάγνωσή τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να αποστείλει σχετικές παρατηρήσεις για διόρθωση, και κατά συνέπεια στην έγκριση των τελικών προτάσεων. Γεγονός που πιθανότατα θα οδηγήσει σε καθυστέρηση όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στον αγροτικό τομέα καθώς οι νέες προκηρύξεις πιθανότατα θα ανακοινωθούν το δεύτερο εξάμηνο του 2015, δεδομένου πως οι τελικές εγκρίσεις των νέων προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης έχουν ήδη μετατεθεί προς το δεύτερο τρίμηνο του νέου έτους.

Τα παραπάνω συνάγονται από την ομιλία νέου Επιτρόπου για τη Γεωργία Phil Hogan ενώπιον των μελών της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου, κατά την διάρκεια ακρόασής του, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Χαρακτηριστικά ο Επίτροπος ανέφερε πως «Όσον αφορά την εκπόνηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μέχρι σήμερα, έχουμε λάβει 116 από 118 προγράμματα και έχουν σταλεί περίπου 80 επιστολές παρατήρησης στις Διαχειριστικές Αρχές».

Βέβαια ανέφερε πως η αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν φθάσει πλέον και σε ένα στάδιο όπου θα εγκριθούν σύντομα τα πρώτα προγράμματα. Όμως εκτίμησε πως μόνο 8 – περίπου - προγράμματα θα εγκριθούν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Επιπλέον 13 έως 15 προγράμματα δεν θα πρέπει να εγκριθούν, αλλά θα είναι «έτοιμα προς έγκριση» και ως εκ τούτου θα πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγκριθούν πριν από το τέλος του Μαρτίου 2015. Τα υπόλοιπα προγράμματα θα εγκριθούν μετά την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και την τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2015.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ