Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Η Commission ζητά από την Ελλάδα έκθεση σχετικά με μέτρα προστασίας της φύσης


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από την Ελλάδα να εκπονήσει την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία της ΕΕ
Συγκεκριμένα η οδηγία για τους οικοτόπους απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν τις αντίστοιχες εκθέσεις τους έως τον Ιούνιο του 2013, έτσι ώστε να μπορεί η Επιτροπή να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ πριν από τη σύνταξη της δικής της έκθεσης.

Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει εκπονήσει και διαβιβάσει την έκθεση, της εστάλη προειδοποιητική επιστολή στις 31 Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με την απάντηση της Ελλάδας, η έκθεση δεν έχει ακόμη συνταχθεί, οπότε η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 26 Νοεμβρίου πως αποστέλλει πλέον αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Ελλάδα δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου