Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Συμψηφισμοί φόρων και εισφορών εντός τριών ημερών


Σε συμψηφισμούς επιστροφών φόρων με οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα προχωρούν εντός τριών ημερών τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.
Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ο συμψηφισμός θα γίνεται ως εξής:

α) θα χρησιμοποιείται για τους συμψηφισμούς η βάση δεδομένων Ασφαλιστικών Οφειλών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

β) Τα αιτήματα συμψηφισμού οφειλών στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης θα υποβάλλονται προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών (ΔΗΛΕΔ) και στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφει εντός 3 ημερών.

γ) Αν το αίτημα συμψηφισμού υποβληθεί από τις εφορίες ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, το αποτέλεσμα της επεξεργασίας θα επιστρέφεται σε πραγματικό χρόνο (online).

δ) Μετά το συμψηφισμό και εφόσον υπάρχει υπόλοιπο φόρου προς επιστροφή, αυτή θα γίνεται αμέσως και χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

ε) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει αδυναμία χρήσης της εφαρμογής της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., η επιστροφή των φόρων θα μπορεί να γίνεται με χορήγηση «Βεβαίωσης μη οφειλής» ή έντυπης ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ