Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Στα 183 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα το 2015Στα 183 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι ενισχύσεις για τη στήριξη του γεωργικού εισοδήματος και στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων αγροτικής ανάπτυξης, όπως αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (βιολογική γεωργία, μακροχρόνια παύση, κτηνοτροφία), στήριξη ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, δάσωση κ.λ.π., σύμφωνα με τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015 που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου.
Όπως σημειώνεται, στο τμήμα που αφορά τον τακτικό προϋπολογισμό, από το σύνολο των 183 εκατ. ευρώ, τα 131 εκατ. ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ