Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 8 Ιουλίου 2014

"Βουτιά" 8,3% στις εξαγωγές του Μαΐου


Μείωση 8,3% εμφάνισε το Μάιο η συνολική αξία των εξαγωγών ανερχόμενη σε 2.249,4 εκατ. ευρώ έναντι 2.453,0 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2013. Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 1,5%.
Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το μήνα Μάιο 2014 ανήλθε στο ποσό των 3.970,5 εκατ. ευρώ έναντι 3.868,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6%. Αντίστοιχα η μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 7,6%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014 παρουσίασε μείωση 3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 - Μαΐου 2014 παρουσίασε μείωση 6,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο δωδεκάμηνο Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι (1), βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων", τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

Για περισσότερα δείτε εδώ την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ:

ΠΗΓΗ:  ΠΑΣΕΓΕΣ