Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Νέα διάρθρωση στον ΕΛ.Γ.Ο.−ΔΗΜΗΤΡΑ

Νέα διάρθρωση στον ΕΛ.Γ.Ο.−ΔΗΜΗΤΡΑ
Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίσθηκε το νέο οργανόγραμμα του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ. Δηλαδή η διάρθρωση της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του καθώς και οι αρμοδιότητές τους.
Πρόκειται για την με αριθμό 919/131869 απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2889/Β/27.10.2014. και καταργεί διατάξεις της αριθμ. 188763/10−10−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2284) προηγούμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ