Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

Νέες προτάσεις από Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου προτάσεις σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές, με σκοπό τη βελτίωση της υγείας και της καλής μεταχείρισης των ζώων, την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής (AMR) στην ΕΕ και την προώθηση της καινοτομίας.
Η πρόταση σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα έχει, ιδίως, ως στόχο να καταστήσει δυνατή τη διάθεση περισσότερων φαρμάκων στην ΕΕ για τη θεραπεία και την πρόληψη νόσων στα ζώα.

Η πρόταση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις φαρμακούχες ζωοτροφές περιλαμβάνει πλέον στο πεδίο εφαρμογής της τις ζωοτροφές για κατοικίδια ζώα. Ο στόχος είναι να εξασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ποιότητας των προϊόντων και ασφάλειας στην ΕΕ, ενώ ταυτόχρονα να προετοιμαστεί το έδαφος για καλύτερες θεραπείες για νοσούντα ζώα.

Από τους προτεινόμενους κανόνες θα επωφεληθούν τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των υδρόβιων ειδών, οι κατόχοί τους, οι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς, οι κτηνίατροι και οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων της φαρμακοβιομηχανίας και της βιομηχανίας ζωοτροφών στην ΕΕ.

Ο κ. Tonio Borg, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την υγεία, δήλωσε: «Οι προτάσεις αυτές έχουν στο επίκεντρο τόσο την υγεία των ζώων όσο και την καλή μεταχείριση των ζώων. Ωστόσο, αποτελούν επίσης ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη δημόσια υγεία, αφού θεσπίζουν μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην καταπολέμηση της συνεχώς μεγαλύτερης απειλής της μικροβιακής αντοχής (AMR), τη διατήρηση αποτελεσματικών αντιβιοτικών, τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα.»

Πρόταση σχετικά με τα κτηνιατρικά φάρμακα

Με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή αποσκοπεί στην προσαρμογή της νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα στις ανάγκες του κτηνιατρικού τομέα, εξακολουθώντας ταυτόχρονα να διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων καθώς και το ασφαλές περιβάλλον.

Ο προτεινόμενος κανονισμός βασίζεται στους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για τα κτηνιατρικά φάρμακα, οι οποίοι διασφαλίζουν ότι μόνο τα φάρμακα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά. Ωστόσο, οι κανόνες πρέπει να απλουστευθούν, ώστε να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη κατάλληλων φαρμάκων για τα ζώα στην ΕΕ. Αυτή η μείωση της γραφειοκρατίας θα αφορά τόσο τη διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας όσο και της παρακολούθησης των παρενεργειών (φαρμακοεπαγρύπνηση).

Οι προτεινόμενοι κανόνες είναι ιδιαίτερα επίκαιροι για ελάσσονα είδη, όπως οι μέλισσες, τα αιγοειδή, οι γαλοπούλες, τα άλογα κ.λπ. για τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα φάρμακα.

Για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής (AMR) αλλά και για να συμβάλει στη διατήρηση αποτελεσματικών αντιβιοτικών για ανθρώπους και ζώα, η πρόταση εισάγει τη δυνατότητα περιορισμού της έγκρισης και της χρήσης ορισμένων αντιμικροβιακών ουσιών στα ζώα οι οποίες προορίζονται για τη θεραπεία ανθρώπινων λοιμώξεων.
Πρόταση για τις φαρμακούχες ζωοτροφές

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα καταργήσει και θα αντικαταστήσει την παρωχημένη οδηγία (90/167/ΕΟΚ) σχετικά με την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών. Μετά τις κτηνιατρικές συνταγές, οι φαρμακούχες ζωοτροφές είναι ένα σημαντικό μέσο για τη διαχείριση των κτηνιατρικών φαρμάκων για τα ζώα. Στόχος της είναι να εναρμονίσει τα πρότυπα παραγωγής και εμπορίας των φαρμακούχων ζωοτροφών στην ΕΕ σε ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, και να εκφράζει την τεχνική και επιστημονική πρόοδο στον εν λόγω τομέα.

Οι προτεινόμενοι κανόνες θα εξασφαλίσουν ότι οι φαρμακούχες ζωοτροφές μπορούν να παρασκευάζονται μόνον από ειδικά εγκεκριμένα κτηνιατρικά φάρμακα και από τους εγκεκριμένους παρασκευαστές. Η μικροβιακή αντοχή (AMR) θα αντιμετωπιστεί με μέτρα όπως η απαγόρευση φαρμακούχων ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται προληπτικώς ή ως αυξητικοί παράγοντες. Επιπλέον, προσδιορίζονται για όλη την ΕΕ όρια καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων σε συνήθεις ζωοτροφές ως όριο για την αποφυγή της ανάπτυξης μικροβιακής αντοχής (AMR).

Το πεδίο εφαρμογής της πρότασης περιλαμβάνει ρητά τις φαρμακούχες ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς, ώστε αυτά τα ζώα συντροφιάς — ιδίως εκείνα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες, να μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο εύκολα με καινοτόμες φαρμακούχες ζωοτροφές για ζώα συντροφιάς.

Τα επόμενα βήματα

Άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα εξετάσουν τις προτάσεις της Επιτροπής και θα εκδώσουν τις αποφάσεις τους σε εύθετο χρόνο, σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης.


Για περισσότερες πληροφορίες:Ιστότοπος του Επιτρόπου Borg:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/borg/index_en.htm

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ