Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Στην τελική το σχέδιο για τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ


Σχέδιο για την απαλλαγή από την ταλαιπωρία των φορολογούμενων που δικαιούνται μερική ή ολική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονομικών. Ο στόχος είναι να χρειαστεί να επισκεφθούν τις εφορίες για υποβολή δικαιολογητικών όσο το δυνατόν λιγότεροι φορολογούμενοι.
Με δεδομένο ότι στις πρόσφατες διορθωτικές διατάξεις του ΕΝΦΙΑ απαλείφθηκε η προϋπόθεση μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, άνοιξε ο δρόμος για την απλοποίηση της διαδικασίας των απαλλαγών.  Ο σχεδιασμός προβλέπει πλέον ότι σταδιακά, πιθανόν και εντός του Σεπτεμβρίου, θα αρχίσουν να μειώνονται και να διαγράφονται τα ποσά του ΕΝΦΙΑ για όσους δικαιούνται απαλλαγές. Αυτό είναι εφικτό τεχνικά, όπως λένε στο ΥΠΟΙΚ, καθώς ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει στη διάθεσή του και μάλιστα σε ηλεκτρονική μορφή τα δεδομένα που δικαιολογούν τις απαλλαγές, όπως είναι τα εισοδήματα του 2013 με βάση τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις, ο αριθμός των παιδιών κάθε φορολογούμενου και η αξία της ακίνητης περιουσίας του.

Έτσι, ένας τρίτεκνος που έχει δηλώσει εισόδημα 12.000 ευρώ το 2013 και τα συνολικά του κτίσματα είναι επιφάνειας 100 τετραγωνικών (π.χ. ένα διαμέρισμα) θα δεί στο taxisnet  ότι θα έχει διαγραφεί το ποσό του φόρου που του βεβαιώθηκε αρχικά.

Ας δούμε αρχικά ποιοι δικαιούνται τις απαλλαγές.
Προβλέπεται έκπτωση 50% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα (δηλωθέντος ή τεκμαρτού ή απαλλασσόμενου από το φόρο) του προηγούμενου φορολογικού έτους, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει τα εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχει το νοικοκυριό δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 τ.μ.) και
γ) ο φορολογούμενος δεν έχει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 85.000 ευρώ εφόσον είναι άγαμος, 150.000 εφόσον είναι έγγαμος και 200.000 εφόσον είναι έγγαμος με έως δυο παιδιά.

Προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ (100%) εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 τ.μ.),
δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ