Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Αναδιανέμεται η «πίτα» του γάλακτος μεταξύ των κρατών της Ε.Ε.


Μικραίνει η ψαλίδα μεταξύ των 15 παλαιών κρατών μελών της Ε.Ε. και των 10 νέων, τόσο στα περιθώρια του ακαθάριστου κέρδους όσο και στο εισόδημα των γαλακτοπαραγωγών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τις γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις της Ε.Ε. που δόθηκαν στην δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη 3 Ιουλίου.
Όπως τονίζεται στην «Έκθεση για τις γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ το 2013» τα τελευταία πέντε χρόνια χαρακτηρίζονται από μεγάλες διακυμάνσεις στα περιθώρια κέρδους των παραγωγών γάλακτος από το ένα έτος στο επόμενο.
 
Τα στοιχεία βασίζονται στο Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (RICA), και η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών γάλακτος της ΕΕ από το 2004 έως το 2011, καθώς και τις εκτιμήσεις για το 2012.
 
Μεταβλητότητα, επίσης, παρατηρείται από το ένα τρίμηνο στο άλλο εντός του ίδιου έτους, όπως απεικονίζεται στην έκθεση «Σύντομα αγροοικονομικά του γάλακτος της ΕΕ - Περιθώρια εκτιμήσεων μέχρι το 2013», που επίσης δόθηκε στην δημοσιότητα την ίδια ημέρα, η οποία επικεντρώνεται σε εκτιμήσεις από τις τελευταίες τάσεις σε μικτά περιθώρια κέρδους σε επίπεδο ΕΕ των 27 κρατών μελών.
 
Πώς μεταφράζονται αυτά σε όρους εισοδήματος;

Η έκθεση δείχνει ότι το 2010 και το 2011 ήταν δύο θετικά χρόνια για τους αγρότες που ειδικεύονται στην παραγωγή γάλακτος (μετά την ευρέως επισημασμένη χρονιά κρίσης, το 2009).

Κατά μέσο όρο, σε επίπεδο ΕΕ-27, οι γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις απέκτησαν μεγαλύτερη καθαρή προστιθέμενη αξία ανά ετήσια μονάδα εργασίας από ό, τι το 2007 - το προηγούμενο υψηλό των εισοδημάτων - χάρη στη βελτίωση των μεικτών περιθωρίων κέρδους και τη σημαντική αύξηση της παραγωγής γάλακτος.
 
Για περισσότερα δείτε (στα αγγλικά):
 
 
 
Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ