Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 11 Ιουλίου 2014

Πιστοποιήθηκαν οι ελαιοπαραγωγοί της ΕΑΣ Ηλείας - Ολυμπίας


Η ΕΑΣ Ηλείας - Ολυμπίας ΑΕΣ ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση ομάδας παραγωγών ελαιοκαλλιέργειας για 46.798,70 στρέμματα με Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα Agro 2.1-2.2/3 για το ελαιοκομικό έτος 2013 – 2014.
Τα συγκεκριμένα πρότυπα αγροπεριβαλλοντικής διαχείρισης ακολουθούν μία σφαιρική στρατηγική καλλιέργειας, που στοχεύει στην Αειφόρο Ανάπτυξη και εξασφαλίζει την ποιοτική αναβάθμιση και την ασφάλεια του προϊόντος και του παραγωγού.

Η πιστοποίηση με τα πρότυπα αυτά δίνει τη δυνατότητα στους 1.234 παραγωγούς της πιστοποιημένης ομάδας της ΕΑΣ Ηλείας Ολυμπίας ΑΕΣ να εισπράξουν από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) την ειδική στήριξη που προβλέπει το άρθρο 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009.

Η επιτυχημένη προσπάθεια της ΕΑΣ Ηλείας - Ολυμπίας ΑΕΣ για να εξασφαλίσει την ποιοτική παραγωγή του ελαιόλαδου και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη των παραγωγών μελών της δεν φαίνεται μόνο από την εξασφάλιση της Ειδικής Ενίσχυσης για τους παραγωγούς που εφαρμόζουν συστήματα ποιότητας.

Η ΕΑΣ Ηλείας - Ολυμπίας ΑΕΣ προωθεί την παραγωγή πιστοποιημένου ελαιόλαδου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που έχει αυξημένη ζήτηση στην αγορά και στοχεύει σε υψηλότερη τιμή σε σχέση με το συμβατικό ελαιόλαδο, γεγονός που θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον παραγωγό. Επίσης, συνεχίζει την οργανωμένη κι αποδοτική δράση της για τη στήριξη του παραγωγού. Αξιοποιεί μέσα που έχουν άμεσα οφέλη για τον παραγωγό, ενώ παράλληλα τον προετοιμάζουν για να μπορεί να ανταποκριθεί στο μέλλον σε απαιτητικές συνθήκες και να βγει μπροστά από τον ανταγωνισμό με ένα προϊόν με αξία, ποιότητα και ασφάλεια.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ