Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2014

Ασύμφορη οικονομικά για την Commission η σήμανση προέλευσης του κρέατος

Ασύμφορη οικονομικά για την Commission η σήμανση προέλευσης του κρέατος
Εξαιρετικά δύσκολη και πολύ ακριβή θεωρούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλά κράτη μέλη της Ε.Ε. την εφαρμογή στο κρέας χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών, των κανόνων που ισχύουν για την ένδειξη προέλευσης βόειου κρέατος, όπως αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., στις 16 και 17 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο.
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο για το ψήφισμα που στις 6 Φεβρουαρίου ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο και αφορούσε την υποχρεωτική ένδειξη του τόπου γέννησης ή της χώρας προέλευσης στο φρέσκο διατηρημένο με απλή ψύξη και κατεψυγμένο κρέας χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών.

Σημειώνεται ότι όταν το 2010 συζητιόταν ο Κανονισμός 1169/2011 για τη σήμανση στα τρόφιμα, είχε συμφωνηθεί ότι η υποχρεωτική σήμανση προέλευσης για το μη-μεταποιημένο κρέας χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών, είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται περαιτέρω μελέτης επιπτώσεων.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε στη συνέχεια να εξετάσει επιλογές για τους τρόπους αναγραφής της προέλευσης των εν λόγω τροφίμων, ιδίως όσον αφορά τον τόπο γέννησης, τον τόπο εκτροφής και τη χώρα σφαγής των ζώων. Ο 1169/2011 της ανέθεσε να θεσπίσει τους αναγκαίους κανόνες μέσω εκτελεστικών πράξεων. Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Εκτελεστικό Κανονισμό 1337/2013 που προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας «εκτροφής» και «σφαγής» των ζώων.

Ακολούθησε το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που στις 6 Φεβρουαρίου 2014 έκρινε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερέβη τις εκτελεστικές αρμοδιότητες οι οποίες της ανατέθηκαν βάσει του 1169 και την καλούσε να καταρτίσει ένα νέο Κανονισμό, που να εισάγει τους ίδιους ακριβώς κανόνες που ισχύουν για το βόειο κρέας: ένδειξη τόπου γέννησης, εκτροφής και σφαγής, αποκλείοντας κάθε παρέκκλιση για τον κιμά.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ