Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Εν αναμονή των αποφάσεων για την ΚΑΠ τα ειδικά μέτρα για τους νέους γεωργούςΗ καθυστέρηση της λήψης οριστικών αποφάσεων για την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για το διάστημα 2015 – 2020, έχει φέρει και «παράπλευρες απώλειες» τόσο στις ειδικές ενισχύσεις για τους νέους γεωργούς που έχουν προαναγγελθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, όσο και στον σχεδιασμό μέτρων ανακούφισης για τις περιοχές ή τους τομείς που θα πληγούν από την ανακατανομή των ενισχύσεων.
Αναλυτικότερα, όπως τονίζεται στον σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ο συντονισμός των χρηματοδοτικών μέσων είναι στις βασικές προτεραιότητες της αρχιτεκτονικής του. Έτσι, στο πλαίσιο συντονισμού των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ, έχει αρχίσει από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού της αγροτικής πολιτικής, μετά το 2013 η προσπάθεια συντονισμού των δράσεων των δύο Πυλώνων με τη δημιουργία Θεματικής Ομάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού, η οποία ασχολήθηκε με τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητά τους.

Ο συντονισμός συνεχίζεται κατά τη διαμόρφωση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με την ευρεία συμμετοχή των στελεχών που ασχολούνται με τον Πυλώνα Ι στα βασικά όργανα σχεδιασμού του (Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - ΟΣΠΑΑ) καθώς επίσης και στις επιμέρους ομάδες εργασίας που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτής.

Οι βασικότερες περιοχές στις οποίες θα διασφαλισθούν η συμπληρωματικότητα και οι συνέργειες μέσω της εφαρμογής των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων του ΠΑΑ σε σχέση με το «πρασίνισμα-greening», είναι της εφαρμογής των μέτρων των Νέων Γεωργών, των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των συστημάτων γεωργικών συμβουλών, οι οποίες θα εξειδικευτούν κατά την κατάρτιση του Προγράμματος.

Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί οι οριστικές αποφάσεις για τη λειτουργία των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι δεν έχει καταλήξει και ο σχεδιασμός δράσεων «ανακούφισης» των περιοχών ή/και των τομέων οι οποίοι θα πληγούν περισσότερο από το νέο σχεδιασμό των δικαιωμάτων.

Τα επιλεγμένα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020, με τη συνεργασία των υπεύθυνων για τον Πυλώνα Ι, σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μεγιστοποιούνται οι ωφέλειες δράσεων που προβλέπονται στις Κοινές Οργανώσεις Αγοράς (ΚΟΑ) με αυτές του ΠΑΑ και να υπάρχει σαφής διαχωρισμός τους.

Επιπλέον, προβλέπεται αναλυτική ενημέρωση για τις χρηματοδοτήσεις που παρέχονται μέσω του Πυλώνα Ι ανά κατηγορία (ΚΟΑ, άμεση ενίσχυση, Νέοι Γεωργοί κλπ) στις συνεδριάσεις της Υποεπιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της Επ. Παρ. του ΕΣΠΑ.

Επίσης, ως προς το συντονισμό των χρηματοδοτήσεων με τις Εθνικές πολιτικές έχει προχωρήσει η αναμόρφωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο οποίος θα βελτιωθεί περαιτέρω ώστε να υπάρξει πλήρης συντονισμός με τα Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ