Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014

Επενδυτικές δυνατότητες σε κηπευτικά και μανιτάρια δίνει ο αναπτυξιακός


Η καλλιέργεια όλων των κηπευτικών ειδών, υπαίθρια ή υπό κάλυψη, τόσο για μονοετή όσο και για πολυετή, καθώς και των μανιταριών προωθείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με την κατάθεση επενδυτικού σχεδίου μπορεί να ενισχυθεί από τον αναπτυξιακό νόμο.
Αναλυτικότερα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 6904 των υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 465/Β/25 – 2 – 2014, καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του νόμου 3908/2011, τόσο για την φυτική όσο και για την ζωική παραγωγή.

Ειδικά για τα κηπευτικά, στην υπ’ αριθ. 1415/28732/06−03−2013 σχετική απόφαση (ΦΕΚ 574/Β/13−03−2013), που είναι και προϋπόθεση για την ένταξή τους στον αναπτυξιακό, αναφέρεται πως οι σχετικές ποικιλίες πρέπει να είναι αποδεδειγμένα εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών της χώρας μας ή/και στον Κοινό Κατάλογο Ποικιλιών Κηπευτικών Ειδών των κρατών μελών της Ε.Ε..

Για την διασφάλιση της εν λόγω εγγραφής τους θα πραγματοποιούνται ενδελεχείς έλεγχοι των κατά τόπους Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και θα πρέπει να κρίνονται κατάλληλες για τις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες από αυτές.

Επίσης, οι καλλιεργούμενες ποικιλίες θα πρέπει να είναι κατάλληλες τόσο για την εσωτερική όσο και την εξωτερική αγορά, είτε για νωπή κατανάλωση είτε για μεταποίηση.

Όσον αφορά νέες ποικιλίες, αυτές θα προωθούνται με την προϋπόθεση ότι δεν είναι γενετικά τροποποιημένες και μετά από σύμφωνη γνώμη των κατά τόπους Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκίμησή τους στις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

Οι εγκαταστάσεις

Οι υπό κάλυψη καλλιέργειες κηπευτικών προωθούνται με την προϋπόθεση η καλλιέργεια τους να γίνεται σε θερμοκήπια τυποποιημένα ή χωρικού τύπου τα οποία είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προωθούνται επίσης οι εγκαταστάσεις θερμοκηπίων – ριζωτηρίων και υπόστεγων σκίασης.

Η χρήση αντιανεμικών διχτυών προωθείται σε περιοχές όπου επικρατούν δυνατοί άνεμοι.

Στις περιοχές όπου καλλιεργείται πρώιμη ανοιξιάτικη πατάτα προωθείται η εγκατάσταση συστήματος αντιπαγετικής προστασίας ενώ για την αποτελεσματικότερη καλλιέργεια του σπαραγγιού προωθούνται στις φυτείες το πολλαπλασιαστικό υλικό (στις νέες φυτείες), τα συστήματα άρδευσης, μηχανήματα − εργαλεία κ.λπ. και σύστημα θέρμανσης για πρωίμιση της παραγωγής.

Γενικά προτιμώνται ποικιλίες κηπευτικών με την κατάλληλη καλλιεργητική τεχνική με στόχο την πρωίμηση ή οψίμηση της παραγωγής, ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα εξής: αγκινάρα, σπαράγγι, ντομάτα μελιτζάνα, αγγούρι, πιπεριά, πατάτα, πεπόνι, καρπούζι, αγγούρι, κολοκύθι, φασολάκι, αρακάς, κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο, παντζάρι, καρώτο ραπάνι, φυλλώδη λαχανικά (όπως π.χ. μαρούλι, σπανάκι, ραδίκι, αντίδι μαϊντανός, άνηθος, σέλινο κ.λπ.), λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, λαχανάκι Βρυξελλών, μπάμια, φράουλα κ.λπ.

Επίσης, προωθούνται οι κατάλληλες ποικιλίες για νωπή κατανάλωση και μεταποίηση κάπαρης (Capparis spinosa) υπαίθρου και υπό κάλυψη

Μανιτάρια

Προωθούνται τα καλλιεργούμενα μανιτάρια των βασιδιομυκήτων των γενών AGARICUS BISPOROUS, AGARICUS BITORQUIS, PLEUROTUS SP., LENDINUS EDODES (κινέζικο), AGROCYBE AEGERYTA.

Επίσης ο ασκομύκητας TRUFFLES στις περιοχές με τις κατάλληλες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, καθώς και άλλα εδώδιμα εξωτικά μανιτάρια, σε όλες τις περιοχές της χώρας και μετά από σύμφωνη γνώμη των τοπικών Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η καλλιέργεια των μανιταριών προωθείται υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη γεωργική εκμετάλλευση, θα έχει εξασφαλίσει με σύμβαση την προμήθεια του υποστρώματος καλλιέργειας από σύγχρονη μονάδα παραγωγής του.

Το ΦΕΚ B 465 - 25.02.2014 με τον καθορισμό των επενδυτικών σχεδίων:

Το ΦΕΚ B 574 - 13.03.2013 με τον καθορισμό των προωθούμενων ειδών:

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ