Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014

Παίρνει μπρος καινοτόμο πρόγραμμα για το λαβράκι

Παίρνει μπρος καινοτόμο πρόγραμμα για το λαβράκι
Με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας κατά 75% θα υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης σχετικό, καινοτόμο πρόγραμμα για το λαβράκι, έπειτα από σχετική απόφαση που φέρει την υπογραφή του ειδικού γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, κ. Δημ. Ιατρίδη.
Η πράξη περιλαµβάνει την υιοθέτηση σε βιοµηχανική βάση µιας καινοτόµου µεθοδολογίας επιλογής γεννητόρων λαβρακιού µε βάση την απόκριση στην καταπόνηση, η οποία έχει εφαρµοστεί σε άλλα είδη ψαριών, για την βελτιστοποίηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.

Για την επιτυχή προσαρµογή της µεθοδολογίας επιλογής στα λαβράκια απαιτείται η ανάπτυξη σε βιοµηχανική κλίµακα (α) τεχνογνωσίας για την ταυτοποίηση ατόµων λαβρακιού µε διαφορετική στρατηγική αντιµετώπισης καταστάσεων, (β) µεθόδου για τον on-site έλεγχο του µεταβολικού ρυθµού των LR & HR ατόµων, (γ) τεχνογνωσίας για τον προσδιορισµό γονιδιακών τόπων που ελέγχουν την απόκριση στην καταπόνηση (διαφοροποίηση LR & HR ατόµων), και (δ) µοριακών δεικτών εκτίµησης της καταπόνησης ή/και του welfare στο λαβράκι.

Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι η βελτιστοποίηση υφισταµένων µεθόδων γενετικής επιλογής υποψήφιων γεννητόρων λαβρακιού, η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για προγράµµατα γενετικής επιλογής σε θαλασσινά είδη ψαριών και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας σε διεθνές επίπεδο.


Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ