Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Έως την 1η Αυγούστου οι αποφάσεις για τις άμεσες ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ


Τα κράτη μέλη ης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει έως την 1η Αυγούστου του 2014 να κοινοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επιλογές τους για το πώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν το φάσμα των εργαλείων που έχουν στη διάθεσή τους, βάσει των μέχρι τώρα συμφωνιών μεταξύ Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Ευρωκοινοβουλίου, για την κατανομή των άμεσων ενισχύσεων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου του 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου του 2020.
Όπως τονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν όψει της σημερινής συζήτησης του θέματος στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που συνέρχεται στο Λουξεμβούργο, σχετικά με τις αποφάσεις για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης χρειάζεται, επίσης, να υποβληθούν εντός των προσεχών μηνών του 2014.

Σχετικά με την σημερινή συζήτηση του θέματος της κατανομής των άμεσων ενισχύσεων αναφέρει πως ενώ όλες οι επιλογές μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα παράσχει μια πρώτη εικόνα για το πώς θα εφαρμοστεί η ΚΑΠ στην ΕΕ κατά τα προσεχή έτη.

Για περισσότερα δείτε τα ενημερωτικά σημειώματα για το κοινό πλαίσιο για τη μελλοντική αγροτική πολιτική, που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, το οποίο αφήνει ευελιξία επιλογών για ορισμένα στοιχεία σε εθνικό ή, ενδεχομένως, περιφερειακό, επίπεδο που αντικατοπτρίζουν ειδικές εθνικές συνθήκες. Συγκεκριμένα δείτε:

Τα βασικά στοιχεία της πολιτικής συμφωνία για ένα νέο προσανατολισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Την πολιτική συμφωνία για τα τελευταία εκκρεμή σημεία

Την επεξήγηση των βασικών στοιχείων της μεταρρύθμισης

Στέφανος Παπαπολυμέρου
papapolimerou@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ