Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Αλιευτικά θέματα στην σημερινή σύνοδο των υπουργών της Ε.Ε.


Σήμερα Τρίτη 17 Ιουνίου, δεύτερη ημέρα της τελευταίας συνόδου των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. υπό ελληνική προεδρία, το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με ζητήματα της αλιείας.
Οι υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με τις προετοιμασίες για την υιοθέτηση από το Συμβούλιο τη θέση του όσον αφορά την πρόταση κανονισμού σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει για την κατάσταση σχετικά με τα σχέδια απόρριψης των κρατών μελών, σύμφωνα με την προετοιμασία της εφαρμογής της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και οι υπουργοί θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις.

Τέλος, οι υπουργοί θα ενημερωθούν για τη δέσμη νομοθετικών μέτρων σχετικά με την υγεία των ζώων / υγεία των φυτών / ελέγχους, τη χρήση αντιβιοτικών στην εκτροφή ζώων, την ένδειξη της προέλευσης του κρέατος, τα ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ρύπους, τις καταιγίδες στη Σλοβακία και τη διαχείριση της αθερίνας.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ