Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες για τη ρύθμιση δανείων


Ενδιαφέρουσες πληροφορίες και χρήσιμες υπηρεσίες για το φλέγον θέμα της ρύθμισης δανείων αγροτών παρέχονται από τη ΣΥΝΕΠ.
Η ΣΥΝΕΠ Α.Ε. με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού και συνεργατών, αναλαμβάνει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό κυρίως τομέα, Πρωτογενή και Δευτερογενή. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες της καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

'-Γενικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος
'-Χρηματοοικονομικό
'-Τραπεζικό
'-Φορολογικό

Εκπόνησης μελετών εξυγίανσης
* αναλυτική καταγραφή και ποσοτικοποίηση όλων των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίησή της επένδυσης.
* λεπτομερή μελέτη και ανάλυση της αγοράς.
* ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (ανταγωνισμός).
* καθορισμός των εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης.
* αξιολόγηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επένδυσης
* Σύνταξης επιχειρηματικών σχεδίων
* Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης.


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ