Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

Επιβεβαιώνει η Eurostat την πανευρωπαϊκή πτώση του αγροτικού εισοδήματος


Επιβεβαίωσε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat τις αρχικές εκτιμήσεις της για την πτωτική πορεία των γεωργικών εισοδημάτων στην ΕΕ των 28 κρατών μελών το 2013, στα οποία σημειώθηκε πτώση κατά 1,2% κατά μέσο όρο ανά εργαζόμενο, σε σχέση με το 2012, σε πραγματικούς όρους.
Όπως σημειώνεται από τις κεντρικές αγροτοσυνεταιριστικές αγροτικές οργανώσεις Copa-Cogeca, οι οποίες τα επεξεργάστηκαν και τα έθεσαν στην διάθεση των μελών τους, πρόκειται για την δεύτερη συνεχόμενη πτώση μετά από την μείωση των αγροτικών εισοδημάτων κατά 0,2% το 2012.

Να θυμίσουμε πως τον προηγούμενο Δεκέμβριο οι πρώτες εκτιμήσεις που εξέδωσε η Eurostat έδιναν μείωση κατά 1,3 % το 2013 στο πραγματικό γεωργικό εισόδημα στην Ε.Ε. των 28 κρατών μελών, ενώ στην Ελλάδα τα στοιχεία είναι δραματικότερα καθώς εμφανίζεται πτώση της τάξης του 4,7% σε σχέση με πέρυσι.

Σύμφωνα με την επεξεργασία της Eurostat, η μείωση αυτή προκύπτει από μια πτώση του πραγματικού γεωργικού εισοδήματος (-2,1 % ), σε συνδυασμό με τη μείωση των γεωργικών εισροών εργασίας ( -0.9 % ). Αυτές οι εκτιμήσεις για την E. Ε. 28 έγιναν με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

Μεταξύ 2005 και 2013, της E.Ε. 28 το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 29,2 %, ενώ η εισροή γεωργικής εργασίας έχει μειωθεί κατά 20,8 %.

Η μείωση του πραγματικού γεωργικού εισοδήματος το 2013 είναι κυρίως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης αύξησης σε πραγματικούς όρους του κόστους των εισροών (+0,8 %) σε σχέση με την αξία της παραγωγής του γεωργικού τομέα σε τιμές παραγωγού (+0,1 %.
 
Το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο το 2013 εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε δεκαπέντε κράτη μέλη και μειώθηκε σε δεκατρία. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στην Ολλανδία (+11,4 % ), στη Ρουμανία ( +10,4 % ), στην Ισπανία (+10,0 % ) και στην Ιταλία ( +8,9 % ), και τις πιο απότομες μειώσεις στην Εσθονία ( - 17.2 % ), στην Γαλλία ( - 16,4 % ),σ την Κροατία ( - 16.2 % ) και στη Γερμανία (-10.0 % ).
 
Αλλαγή σε πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο το 2013


% Μεταβολή2013/2012
Δείκτες το 2013 (2005=100)

% Μεταβολή2013/2012
Δείκτες το 2013 (2005=100)
EΕ28
-1.3
129.2
Σουηδία
+0.9
144.6Βέλγιο
+0.8
127.2
Ολλανδία
+11.4
120.7
Πολωνία
-0.1
169.1
Ρουμανία
+10.4
135.7
Βουλγαρία
-0.3
142.0
Ισπανία
+10.0
112.0
Σλοβενία
-1.0
94.2
Ιταλία
+8.9
100.9
Φιλανδία
-2.1
126.6
Κύπρος
+7.1
101.3
Σλοβακία
-3.5
217.3
Μάλτα
+6.8
82.1
Ελλάδα
-4.7
107.5
Ηνωμένο Βασίλειο
+5.5
146.5
Λιθουανία
-6.3
179.5
Πορτογαλία
+4.5
106.6
Λετονία
-6.8
142.3
Δανία
+4.5
177.2
Αυστρία
-8.8
113.6
Ουγγαρία
+4.1
175.4
Γερμανία
-10.0
126.7
Λουξεμβούργο
+2.5
90.0
Κροατία
-16.2
82.0
Τσαχία
+1.9
172.2
Γαλλία
-16.4
114.3
Ιρλανδία
+1.2
83.4
Εσθονία
-17.2
176.5
Νορβηγία
+2.4
137.0
Ελβετία
+6.1
109.2
Ισλανδία
+8.8
:: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Το 2013 η αξία γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ 28 σε τιμές παραγωγού εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,1 %, κυρίως λόγω της αύξησης σε πραγματικούς όρους στην αξία της ζωικής παραγωγής ( +1,5 % ) και τη μείωση της αξίας της φυτικής παραγωγής ( -1,1% ).

Η πτώση της αξίας της φυτικής παραγωγής οφείλεται στη μείωση των τιμών ( -3,7% ), οι οποίες εν μέρει αντισταθμίστηκαν από την αύξηση του όγκου ( +2,7 % ). Οι πωλήσεις μειώθηκαν για το ελαιόλαδο ( -30.6 % ), τα ζαχαρότευτλα ( -4,5% ), τα φρέσκα λαχανικά (-1,7 % ) και τα διακοσμητικά φυτά και λουλούδια ( -1,1% ), αλλά αυξήθηκαν για τις πατάτες ( +1,1 % ), τα δημητριακά ( +6,1 % ), τους ελαιούχους σπόρους ( +6,6 % ), τα φρούτα ( +6,9 % ) και το κρασί ( +7,2 % ). Οι τιμές μειώθηκαν για τους ελαιούχους σπόρους ( -15.4 % ), τα δημητριακά ( -13.7 % ), τα ζαχαρότευτλα ( -2,9% ) και τα διακοσμητικά φυτά και τα λουλούδια (-1,8 % ), ενώ αυξήθηκαν για τα νωπά λαχανικά ( +1,1 % ), τα φρούτα ( +2,3 % ), το κρασί ( +2,8 % ), τις πατάτες ( +15,2 % ) και το ελαιόλαδο ( +20,5 % ).

Η αύξηση της αξίας της ζωικής παραγωγής οφείλεται στην αύξηση των τιμών (1,6 %), ενώ ο όγκος παρέμεινε σταθερός. Οι πωλήσεις μειώθηκαν για τα αιγοπρόβατα (-2,2 %), τα βοοειδή ( -0.9 % ) και τους χοίρους ( -0,7% ) , αλλά αυξήθηκε για το γάλα ( +0,1 % ) , τα πουλερικά ( +0,9 % ) και τα αυγά ( +3,7 % ). Οι τιμές μειώθηκαν για τα αυγά ( -17.2 % ) και τα αιγοπρόβατα ( -2,7% ), ενώ αυξήθηκαν για τα βοοειδή ( +0,8 % ), τους χοίρους ( +1,7 % ), τα πουλερικά ( +2,7 % ) και το γάλα ( +5,8 % ).

Το κόστος των εισροών (ενδιάμεση ανάλωση) εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 0,8 % σε πραγματικούς όρους, κυρίως λόγω της αύξησης της αξίας των ζωοτροφών ( +1,0 % ), της συντήρησης των υλικών ( +2,0 % ) και τους σπόρους και τα αποθέματα φύτευσης ( + 2,5 %).


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ