Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 16 Μαΐου 2014

Παράταση της προσαρμογής των συνεταιρισμών


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 114 Α της 10ης Μαΐου ο νόμος 4262 του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας», στον οποίο ενσωματώθηκε η τροπολογία που μεταθέτει για τέσσερεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συγχώνευσης και μετατροπής των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίες έχουν λάβει σχετική απόφαση προς τον σκοπό αυτό, και η οποία είχε λήξει στις 30 Απριλίου.
Θυμίζουμε πως η εν λόγω τροπολογία είχε προταθεί από τον βουλευτή Κορινθίας της Ν.Δ. κ. Κ. Κόλλια και ψηφίστηκε από την βουλή στις 7 Μαΐου. σε αντικατάσταση της τροπολογίας 1463/73 6.5.2014 που επέφερε περισσότερες αλλαγές σε διατάξεις του συνεταιριστικού νόμου 4015/2011 σχετικές με την λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς και τις ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία όμως απεσύρθη πριν την ψήφισή της.

Αναλυτικά το άρθρο 57 του νόμου έχει ως εξής:

Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α΄ 210)

Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόµου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.»

Όπως σημειώνεται στο τελευταίο του άρθρο, ο εν λόγω νόμος ισχύει από την δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ