Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

Περιφέρεια Ηπείρου:Δικαιολογητικά για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων


Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων Περιφέρειας Ηπείρου, αρμόδια για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των αγροτικών μηχανημάτων στον Νομό, ανακοινώνει τα εξής:
Οι ενδιαφερόμενοι έμποροι εισαγωγής μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων και οι αγρότες που εισάγουν μόνοι τους από το εξωτερικό μεταχειρισμένους γεωργικούς ελκυστήρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Σύμφωνα με την ΥΑ με αριθμό πρωτ.Γ3Β105/11209/02-01-2014 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ85/Β/21-01-2014 « Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-09 (ΦΕΚ 1146/Β/09) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων “Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων” (ΑΔΑ: ΒΙΨΕΒ-Χ8Ο), επιτρέπεται μέχρι τις 31-12-2014 η εισαγωγή καθώς και η ταξινόμηση εγκεκριμένων στην Ελλάδα, μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. , χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο 120 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ