Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Συνάντηση-συζήτηση για τον νεότευκτο θεσμό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Μυτιλήνη

Μ Ι Χ Α Η Λ Ι Δ Η Σ   Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ


Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Νέα ματιά

Την Τετάρτη, 16 Απρ 2014, στις 19.30, στην αίθουσα πολιτισμού Ο. Ελύτης, στον Παπάδο Γέρας Μυτιλήνης, οργανώνεται συνάντηση-συζήτηση για τον νεότευκτο θεσμό των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και την δυνατότητά του να συμβάλει στην Τοπική Ανάπτυξη και ειδικότερα στην τοπική ανάπτυξη της Μυτιλήνης, με συντονιστή της συζήτησης τον κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη (6998282382, Δημοσιογράφο, συνεργάτη του ΑγρΟραμα).
Φαίνεται ότι ο καινούργιος σχετικά θεσμός των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων-ΚοινΣΕπ, οδηγείται να ακολουθήσει την τεχνική της έναρξης και ακολούθως του αυτοπροσδιορισμού, ανάλογα με την δυναμική και την χρηστικότητα του εργαλείου (ΚοινΣΕπ), στην επίλυση των σημερινών προβλημάτων.
Σε μια τεχνική αυτοπροσδιορισμού, η Ανταλλαγή Εμπειριών και η συνεργασία όσων μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των ΚοινΣΕπ, είναι απαραίτητη, για την προώθηση νεοφυών θεσμών, όπως οι ΚοινΣΕπ. Κορυφαία πράξη θα μπορούσε να είναι η συνεργασία όλων των ΚοινΣΕπ για την προώθηση της τόσο παρεξηγημένης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, σε όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας και της οικονομίας.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) είναι επιχείρηση κοινωνικού σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών της και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Η Κοιν.Σ.Επ. διοικείται ισότιμα από τα μέλη της και η λειτουργία της βασίζεται στην επιδίωξη συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος της προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό συμφέρον. Οι ΚΟινΣΕπ προβλέφθηκαν με τον Νόμο 4019/2011 για να προσφέρουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται μαζί και να συστήνουν βιώσιμες επιχειρήσεις, οι οποίες δημιουργούν θέσεις εργασίας και προάγουν την ευημερία της κοινωνίας.
Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό που εξυπηρετούν οι Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: σε Κοιν.Σ.Επ. ΕΝΤΑΞΗΣ, σε Κοιν.Σ.Επ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και σε Κοιν.Σ.Επ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Οι ΚοινΣΕπ είναι εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα μέλους-εταίρου σε Κοιν.Σ.Επ., δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
Στην ουσία οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι σε μια κοινωνία δημιουργούν οι ίδιοι την επιχείρηση-ΚοινΣΕπ που θα απασχολήσει τους ίδιους ή άλλους.
Με μεγάλη επιτάχυνση παρατηρούμε να δημιουργούνται τα εργαλεία υποστήριξης της κοινωνικής οικονομίας, όπως είναι η πρόσφατη έκδοση του βιβλίου «Θεσμοί & Εφαρμογές ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» του Βασίλη Τακτικού, ISBN 978-618-81170-0-6 (Εκδόσεις ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ, τηλ 2108813760, για λογαριασμό του Πανελλήνιου ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών)
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις-ΚοινΣΕπ θα είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης την Τετάρτη, 16 Απρ 2014, στις 19.30, στο Παπάδο Γέρας Μυτιλήνης.  Πληροφορίες: Κ. Αρτακιανός-6974951726.  

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382