Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Αλλάζει το καθεστώς για την βιολογική γεωργία

Αλλαγές ετοιμάζει για το καθεστώς της βιολογικής γεωργίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την απλοποίησή του και την διευκόλυνση των παραγωγών. Στα πλαίσια αυτά θα υπάρξει μια πρώτη συζήτηση του σχεδίου με του υπουργούς Γεωργίας της Ε.Ε., οι οποίοι θα συνεδριάσουν την Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Μαρτίου στις Βρυξέλλες.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό εισηγητικό, δεδομένων των βασικών στόχων της νέας ΚΑΠ, που θα ισχύσει από το 2015 έως το 2020, η βιολογική γεωργία είναι ένα σημαντικό στοιχείο της. Παρέχει ένα σημαντικό επίπεδο δημόσιων αγαθών και έχει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών. Επιπλέον, τα βιολογικά αγροκτήματα είναι πλέον σημαντικές κοιτίδες του δυναμισμού, της καινοτομίας, της διαφοροποίησης και της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα της ΕΕ.

Η βιολογική γεωργία στοχεύει στη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος διαχείρισης, σέβεται τα συστήματα και τους κύκλους της φύσης, συμβάλλει σε ένα υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, κάνει υπεύθυνη χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων και τηρεί υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων. Στοχεύει στην παραγωγή μιας ευρείας ποικιλίας υψηλής ποιότητας προϊόντων τα οποία ανταποκρίνονται στη ζήτηση των καταναλωτών, ενισχύοντας παράλληλα την κερδοφορία των παραγωγών.

Τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι πλέον ένας μικρός τομέας. Σήμερα, αντιπροσωπεύουν μια αγορά της τάξεως των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ/έτος. Έχουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στον τομέα της αγροτικής οικονομίας της ΕΕ, και αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 8 % ετησίως από το 2008, παρά την οικονομική κρίση. Η γκάμα των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές έχει σημαντικά διευρυνθεί και τα βιολογικά προϊόντα τώρα διατίθενται προς πώληση όχι μόνο σε μικρά εξειδικευμένα καταστήματα , αλλά και σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και μέσω του διαδικτύου .

Τέτοιο επίπεδο ανάπτυξης δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τον τομέα των βιολογικών προϊόντων. Ειδικότερα, η παραγωγή, ο έλεγχος, η εποπτεία και οι εμπορικοί κανόνες πρέπει να αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν. Η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαίων βιοκαλλιεργητών θα πρέπει επίσης να εξεταστεί περαιτέρω σε σχέση με την ΕΕ και τις διεθνείς αγορές . Η νομοθεσία είναι πολύπλοκη και προϋποθέτει ένα υψηλό επίπεδο του διοικητικού φόρτου .

Τον Μάιο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/ 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. Παράλληλα, δρομολόγησε μια άσκηση αξιολόγησης των επιπτώσεων για την αναθεώρηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου για τη βιολογική γεωργία.
Τον Μάιο του 2013 το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του και ενέκρινε ομόφωνα τα συμπεράσματα σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής. Αυτά τα συμπεράσματα υποστηρίζουν σθεναρά μια φιλόδοξη αναθεώρηση με στόχο την μακροπρόθεσμη σταθερότητα για τον κλάδο .

Στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων, η Επιτροπή διεξήγαγε μια πολύ εκτενή διαδικασία διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών. Τρεις ακροάσεις με τη συμμετοχή 72 ενδιαφερομένων μερών που καλύπτουν το σύνολο τομέα των βιολογικών προϊόντων:  εμπειρογνώμονες, ερευνητές, καταναλωτές, παραγωγούς, λιανοπωλητές, μεταποιητές και εμπόρους. Αυτές ακολουθήθηκαν από δύο συνεδριάσεις της διευρυμένης συμβουλευτικής ομάδας, ειδικά για τη διαδικασία αναθεώρησης .

Επιπλέον, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες από το ευρύ κοιν , η Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση με ένα on - line ερωτηματολόγιο από τον Ιανουάριο έως Απρίλιο του 2013. Η Επιτροπή έλαβε 45 000 απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο αυτό, οι περισσότερες από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χωρίς προηγούμενο αριθμός απαντήσεων αποδεικνύει την τεράστια σημασία που αποδίδουν οι πολίτες και καταναλωτές της ΕΕ στη βιολογική γεωργία .

Στο παρόν στάδιο έχει ολοκληρωθεί η έκθεσης εκτίμησης των επιπτώσεων και η έγκριση των σχετικών πολιτικών και νομοθετικών προτάσεων προβλέπεται για το Μάρτιο του 2014. Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου τον ερχόμενο Δεκέμβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ