Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Τι χρειάζεται για να εκδοθεί άδεια υδροληψίας για άρδευση


Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια υδροληψίας για άρδευση από τον ποταμό Πηνειό, στον συλλογικό φορέα χρήσης νερού (ΤΟΕΒ Πηνειού), ακολουθήθηκαν από την Υπηρεσία όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. Ζητήθηκαν επίσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος του έργου.
Στις 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο του Διευθυντή Υδάτων με τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Πηνειού και εκπρόσωπο της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, προκειμένου να διευκρινιστούν και να καθοριστούν οι απαραίτητες κινήσεις.

Στις 10 Μαρτίου στο γραφείο της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη παρουσία των Δημάρχων Κιλελέρ και Αγιάς, του Προέδρου του ΤΟΕΒ και της Διεύθυνσης Υδάτων, προκειμένου να εξεταστούν τυχόν εκκρεμότητες και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, από τις εμπλεκόμενες πλευρές, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αδειοδότησης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

Μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο Συλλογικός φορέας χρήσης νερού του ποταμού Πηνειού (ΤΟΕΒ Πηνειού), θα εκδοθεί άμεσα και η άδεια υδροληψίας για άρδευση από τον ποταμό Πηνειό.

Για την  διαχείριση του νερού μετά την υδροληψία από τον ποταμό Πηνειό και για τον  τρόπο κατανομής στους αγρότες στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ, υπεύθυνος είναι ο ΤΟΕΒ Πηνειού και δεν αφορά την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ