Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Αλλαγές στον κανονισμό για το εμπόριο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της τρίτης 11 Μαρτίου, σχετικά με την πρότασή της για την ενημέρωση του εμπορικού καθεστώτος για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (PAPs).
Τα PAPs είναι τα εμπορεύματα που παράγονται από την επεξεργασία των βασικών γεωργικών προϊόντων, όπως προϊόντα ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, σοκολάτες , ζυμαρικά, μπισκότα, οινοπνευματώδη ποτά, αναψυκτικά, κλπ.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων, συνολικής αξίας41.700 εκατομμυρίων €.

Ο νέος κανονισμός αναμένεται να διευκολύνει το εμπόριο των μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων μεταξύ των χωρών της ΕΕ και των τρίτων χωρών. Στόχος είναι να ενημερώσει το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες.

Προβλέπει, επίσης, για τις επιστροφές κατά την εξαγωγή να χορηγούνται σε ορισμένα PAPs όταν συμβαίνουν διαταραχές της αγοράς ( για παράδειγμα κατάρρευση των διεθνών τιμών των γεωργικών προϊόντων ως αποτέλεσμα μιας πλούσιας συγκομιδής).
 
Επί του θέματος, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani , Επίτροπος για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Η βιομηχανία τροφίμων είναι η μεγαλύτερη στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ όσον αφορά την απασχόληση και την προστιθέμενη αξία. Το εμπορικό καθεστώς του είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη του κλάδου και οι σχετικοί κανόνες απαιτείται να απλοποιηθούν. Για τον λόγο αυτό υπολογίζουμε στην επικείμενη συμφωνία του Συμβουλίου για την τελική έγκριση του κανονισμού».

Η ψηφοφορία της Τρίτης αφορά πρόταση της Επιτροπής του 2013, για την προσαρμογή του νομικού πλαισίου σχετικά με το εμπορικό καθεστώς της ΕΕ για τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις σχετικά με κατ 'εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις .

Ο νέος κανονισμός επικαιροποιεί το νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή των διμερών εμπορικών συμφωνιών, ιδίως όσον αφορά τις προτιμησιακές εμπορικές συνθήκες της ΕΕ παραδέχεται με χώρες εμπορικούς εταίρους, με τη μορφή μειωμένων ή μηδενικών δασμών εισαγωγής και δασμολογικές ποσοστώσεις, σε αντάλλαγμα για τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα ενημερώνει επίσης το νομικό πλαίσιο για τη χορήγηση επιστροφών κατά την εξαγωγή ορισμένων τροφίμων, δημιουργώντας ένα δίχτυ ασφαλείας για περιπτώσεις διαταραχών της αγοράς, όπως έντονων διακυμάνσεων στην παγκόσμια αγορά γεωργικών τιμών λόγω των κλιματικών συνθηκών ή σε κερδοσκοπίας.

Κατά συνέπεια , ο κανονισμός αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και ιδίως στη σταθεροποίηση των αγορών, στην ασφάλεια του εφοδιασμού και στην παροχή στους καταναλωτές τροφίμων σε λογικές τιμές .

Τα επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει την πρόταση στις 14 Απριλίου . Μετά την έγκριση αυτού του βασικού νομικού κειμένου, η Επιτροπή θα εκδώσει σύντομα την απαραίτητη εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που ρυθμίζουν λεπτομερώς τα διάφορα ζητήματα που περιλαμβάνονται στον κανονισμό (όπως πιστοποιητικά εισαγωγής, εισαγωγικοί δασμοί, δασμολογικές ποσοστώσεις, τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, πιστοποιητικά επιστροφής, κλπ . ).

Το ιστορικό

Οι νόμοι αυτοί έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη μεταποιητική βιομηχανία τροφίμων, η οποία είναι μακράν ο κύριος χρήστης της ΕΕ βασικών γεωργικών προϊόντων όπως η ζάχαρη, το γάλα, τα δημητριακά και τα αυγά.

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών είναι η μεγαλύτερη στον μεταποιητικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την απασχόληση. 289 000 εταιρείες, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους, εμπλέκονται. Συνολικά δημιουργούν ένα ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 1.000 δισεκατομμυρίων € και απασχολούν 4,6 εκατομμύρια άτομα . Με εισαγωγές αξίας11.800 εκατομμυρίων €, το εμπορικό ισοζύγιο της ΕΕ στα προϊόντα αυτά ανήλθε σε 30 δισ. € το 2012. Αυτό αντιστοιχεί σε μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 13,2 % από το 2008.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:
Νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα: EU Legislation on Processed Agricultural Products.


ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ