Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με τη φορολόγηση των ετεροεπαγγελματιών αγροτών

Θολό παραμένει το τοπίο αναφορικά με τη φορολόγηση των ετεροεπαγγελματιών αγροτών και τα βιβλία εσόδων – εξόδων.
Πολλά είναι τα ερωτηματικά σε σχέση με τη φορολόγηση των αγροτών που ασκούν παράλληλα κι άλλο επάγγελμα ή λαμβάνουν σύνταξη, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που απευθύνονται στο paseges.gr και ρωτούν πληροφορίες για το τι θα ισχύσει το 2014.


Το paseges.gr απευθύνθηκε στο «Λογιστικό Γραφείου Μανώλης Κωνσταντίνος & Συνεργάτες ΕΠΕ σύμφωνα με την πληροφόρηση του οποίου με τα έως τώρα δεδομένα και την εγκύκλιο Θεοχάρη όλοι οι αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα ή μη υποχρεούνται ν’ ανοίξουν βιβλία εσόδων – εξόδων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.


Ρωτήσαμε τον υπεύθυνο, για τον τρόπο με τον οποίο θα φορολογούνται τα εισοδήματα που λαμβάνουν ετεροεπαγγελματίες αγρότες. Σε σχέση με αυτό το σημείο, με τα έως τώρα δεδομένα, τα εισοδήματα δεν θα προστίθενται αλλά θα φορολογούνται ξεχωριστά.


Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, το θέμα και η αβεβαιότητα αναμένεται να φθάσει στη βουλή, με ερωτήσεις βουλευτών, οπότε αναμένονται διευκρινίσεις.Θυμίζουμε πως στις 2 Ιανουαρίου 2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που προβλέπει την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.


Ειδικότερα με την ΠΟΛ.1281/30.12.2013 ορίζονται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή ή όχι από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.


1. Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) €. Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτηρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και οι εν λόγω αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (2012).


2. Οι αγρότες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια της απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, μπορούν να επιλέξουν την ένταξη τους σε κατηγορία τήρησης βιβλίων, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις της κατηγορίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή, για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, θα λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των βιβλίων αυτών. Ειδικά, όσον αφορά στο ΦΠΑ, η επιλογή τήρησης βιβλίων σημαίνει υπαγωγή για μια πενταετία τουλάχιστον της αγροτικής εκμετάλλευσης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ (πωλήσεις με ΦΠΑ, υποβολή δηλώσεων, δικαίωμα έκπτωσης κ.λπ.) και απώλεια του δικαιώματος επιστροφής ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή.


Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ