Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

Πληώνεται η Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2012,

ευρώ
Στις 03/01/2014 έγινε η παρακάτω πληρωμή για τα Μέτρα 211 και 212 Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2012, σε 1.073 δικαιούχους και ποσό 1.756.737,58€.
Οι λογαριασμοί πιστώνονται αυτή την εβδομάδα.

ΠΗΓΗ : ΠΑΣΕΓΕΣ